Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gacar döneminde Tebriz pazarı (Etnoğrafik araştırma)
(THE BAZAAR OF TABRIZ DURING THE RULE OF QAJARS (ethnographic research) )

Author : İlhame Memmedova    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 64-78
    


Summary

Tebriz pazarı, dünyanın en eski pazarlarından biridir. Tebriz bölgesi İpek Yolu üzerinde yer aldığından, Orta Çağ'ın başlarında burada üretim ve satışı birleştiren bir pazar kompleksi oluşmuş ve Doğu'nun önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Pazar, ticaret ve zanaatın yanı sıra sosyal, politik ve dini işlevlerin yeri olarak kabul edilmiştir. Pazarlar sattıkları ürünlerde uzmanlaşmıştır ve çoğu ürüne göre adlandırılmıştır. Örneğin Abaçı pazarı, Gandçiler pazarı, Pambigçi pazarı, Parchasatanlar pazarı, Duzçu pazarı vb. Onlar bazen yapımcısının adıyla (Hacı Alakber Sarayı, Emir pazarı, Muzafferiyye timçesi vb.) denilirdi. Bazen de kullanıcıların kimliğini (Gürcüler timçesi vb.) belirliyordu. Bazı pazarlar orada faaliyet gösteren sanat ve meslek isimleriyle biliniyordu (Naccarlar pazarı, Börkçü pazar, Miskerler (Bakırcılar) pazarı, Serraclar pazarı, Başmakçı pazarı vb.). Geyseriyye, çarsu, rasta, timçe, mağaza, hücre, foruşgah (satış merkezi), saray veya kervansaray, atölye, dalan, medrese, cami, hamam, saggahana vb. kısımlardan oluşan muhteşem Tebriz pazarı, Gacarlar döneminde yeniden inşa edilmiş, halen faaliyette ve 2010'dan beri UNESCO “Dünya Mirası” listesine dahil edilmiştir.Keywords
Azerbaycan, İran, Tebriz, Pazar, Gacar, ticaret.

Abstract

Tabriz bazaar is one of the oldest bazaars in the world. As Tabriz located on the Silk Road the bazaar complex which combined production and sale was formed here since early middle ages and became one of the biggest trade centres in the East. Bazaar considered not only place for craft and trade, but also place with public, political and religious significance. Bazaars were specialized for the goods sold there and most of them called by the name of the goods. For instance, Abachi (a cloak-maker) Bazaar, Gandchilar (sugar maker) Bazaar, Pambigchi (cotton maker) Bazaar, Parchasatanlar (cloth seller) Bazaar, Duzchu (salt) Bazaar and so on. Sometimes they were called for the honour of its founder (Hajı Alakbar palace, Amir Bazaar, Muzaffariyya shop and so on), and sometimes showed the identity of the people who use from them (Georgian timcheh). Some bazaars were famous for the name of professions working in bazaars (Nejjarlar (carpenter) Bazaar, Borkcu (hat maker) Bazaar, Misgar (copper maker) bazaar, Serrajlar (saddlemaker) bazaar, Bashmagchi (shoe maker) Bazaar and so on). The magnificent Tabriz Bazaar Complex which consists of Gaysariye (main passage of bazaar), charsug (intersection of two perpendicular rastas), rasta (a double row of shops aligned along roofed linear path), timcha (a small caravanserai), shops, cells, forushgah (trading centre), palace or caravanserai, workshops, dalan (covered alley that connects two rastas), madrasah, mosque, bath and etc. was reconstructed during Gajars period and operates till present days. Tabriz Bazaar Complex was inscribed as a World Heritage Site by UNESCO from 2010.Keywords
Azerbaijan, İran, Tabriz, Bazaar, Qajar, trade

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri