Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINDAN DUYULAN MEMNUNİYETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ANKARA İLİNDEKİ ÖZEL BANKALARDA BİR UYGULAMA
(AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SATISFACTION FROM HUMAN RESOURCES APPLICATIONS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN APPLICATION ON PRIVATE BANKS IN ANKARA )

Author : MÜNEVVER BAYAR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 81-97
    


Summary

Örgütlerde bölümlendirme ve iş bölümü uygulamaları yaygınlaştıktan sonra personelin iş akışının, görev ve yetki alanlarının belirlenmesi, doğru işe doğru kişinin seçilmesi için insan kaynakları yönetimi ön plana çıkmış ve bu alanda uzmanlaşacak insan kaynakları departmanları oluşturulmuştur. Örgütlerde sürdürülebilirliğin sağlanması adına ana unsur olan çalışanların örgüte bağlı ve işinden memnun şekilde çalışmasının zorunluluğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda örgütler çalışanları kendisine bağlamak ve onlara uygun iş ortamı sağlamak amacına yönelik tedbirler almaya zorunlu olmuşlardır. Yukarıda ifade edilen çalışan memnuniyetinin örgüte bağlılık üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma özel bankacılık sektörü açısından konuyu ele almıştır. Araştırma genelde örgütlerde özelde ise bankacılık sektöründe çalışan bağlılığını etkileyen çalışan memnuniyetinin etkilerinin olumlu veya olumsuz yönde olması durumunun incelenmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede ilk olarak kavramsal açıklamalara yer verilmiş ve yazınsal altyapı oluşturulmuştur. Yapılan bilgilendirmenin ardından araştırmanın metodolojisine yer verilmiş, araştırma bulguları belirtilmiş, veriler çerçevesinde elde edilen bilgilere dayanılarak sonuç bölümü oluşturulmuştur.Keywords
İnsan Kaynakları Uygulamaları, Çalışan Memnuniyeti, Örgütsel Bağlılık

Abstract

After segmentation and Labor Department practices became widespread in organizations, Human Resource Management came to the fore in order to determine the workflow, duties and jurisdictions of personnel, to select the right person for the right job, and human resources departments were created to specialize in this area. In order to ensure sustainability in organizations, it was understood that the employees, who are the main element, should work in a way that depends on the organization and is satisfied with their wrk. In this context, organizations have been obliged to take measures aimed at connecting employees to them and providing them with a suitable work environment. This study, which aims to determine the effects of employee satisfaction expressed above on commitment to the organization, addressed the issue from the point of view of the private banking sector. In general, the research covers the study of the positive or negative effects of employee satisfaction, which affect employee loyalty in the banking sector, if in private in organizations. In this context, conceptual explanations were first included and a literary infrastructure was created. After the information, the methodology of the research was included, the research findings were stated, and the results section was created based on the information obtained within the framework of the data.Keywords
Human Resources Applications, EmployeeSatisfaction, OrganizationalCommitment

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri