Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN CUMHURİYETİNİN PETROL DIŞI SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE BU SEKTÖRDEKİ STRATEJİK ÖNEMİ
(Development Of The Non-Oil Sector Of The Republic Of Azerbaijan And İts Strategic İmportance İn This Sector )

Author : Milyanat URAZAYEVA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 39-44
    


Summary

Azerbaycan, dünya toplumuna entegrasyonun başarılı bir şekilde uygulanması yoluyla ekonomik güvenliği sağlamayı başardı. Son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin borç alan bir ülkeden kredi veren bir ülkeye dönüştüğü bilinmekte ve bu sürecin küreselleşme çağından beri oldukça başarılı olduğu bilinmektedir. Petrol dışı sektörün gelişimi, hem bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasının etkinliği açısından hem de devlet bütçe gelirlerinin artırılması ve çeşitli kaynaklardan oluşması açısından önemli görülmektedir. Petrol dışı sektörün gelişmesi de ihracat gelirlerinin artmasında doğrudan etkiye sahiptir. Bu dikkate alınarak petrol dışı sektörün geliştirilmesine yönelik konuların devlet başkanı tarafından uygulanmasına daha fazla öncelik verilmektedir.Keywords
Petrol dışı sektör, Azerbaycan, ekonomi

Abstract

Azerbaijan has succeeded in ensuring economic security through the successful implementation of integration into the world community. It is known in recent years that the Republic of Azerbaijan has changed from a borrowing country to a lending country and this process has been quite successful since the era of globalization. The development of the non-oil sector is considered important both in terms of the effectiveness of socio-economic development of the regions, as well as in terms of increasing state budget revenues and its formation from various sources. The development of the non-oil sector also has a direct impact on increasing export earnings. Taking this into account, the implementation of issues aimed at the development of the non-oil sector by the head of state is given more priority.Keywords
Non-oil sector, Azerbaijan, economy

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri