Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN'DA ALTERNATİF VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK PLANLAMA FAALİYETLERİ VE STRATEJİSİ
(Planning Activities And Strategy For The Use Of Alternative And Renewable Energy Sources In Azerbaijan )

Author : Ekime AHMEDOVA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 33-38
    


Summary

Azerbaycan Cumhuriyeti Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Devlet Dairesi, ülkedeki alternatif ve yenilenebilir enerji alanındaki yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla 1 Şubat 2013 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuştur. kullanım alanında devlet politikasını uygular. Bu İnceleme, 2015-2020 Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Devlet Stratejisi (bundan böyle "Strateji" olarak anılacaktır) kapsamında Stratejik Çevre Değerlendirmesinin sonuçlarını ve aynı zamanda önceki tartışmaların sonuçlarını ve ilgili ajanslar ve halk.Keywords
Alternatif Enerji, Yenilenebilir Enerji, Strateji

Abstract

The State Agency for Alternative and Renewable Energy Sources of the Republic of Azerbaijan was established by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated February 1, 2013 to improve the management system in the field of alternative and renewable energy in the country. implements the state policy in the field of its use. This Review reflects the results of the Strategic Environmental Assessment under the State Strategy for the Use of Alternative and Renewable Energy Sources - 2015-2020 (hereinafter referred to as the “Strategy”), as well as the results of previous discussions and consultations with relevant agencies and the public.Keywords
Alternative Energy, Renewable Energy, Strategy

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri