Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ VE YÖNETİME KATILMA
(INDUSTRIAL DEMOCRACY AND PARTICIPATION IN BUSINESS MANAGEMENT )

Author : emre nalçacıgil  Fatih Özyılmaz  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 26-32
    


Summary

Demokrasi kavramına ilişkin literatür oldukça zengindir. Bir yönetim biçimi olarak demokrasi; ağırlıklı olarak kamu yönetimi ve siyaset biliminin konusu olmakla birlikte günümüzde ekonomi, sosyoloji, eğitim, işletme yönetimi gibi bilim alanlarının da önemli bir konusu haline gelmiştir. İşletme bilimi açısından demokrasi, işyeri demokrasisi, endüstriyel demokrasi ve örgütsel demokrasi gibi kavramlarla ele alınmaktadır. Örgütsel demokrasi; örgüt üyelerinin örgütleme sürecine, örgütteki düzenlemelere ve karar verme süreçlerine katılmalarıdır. Örgütlerin demokratik yönetimi ile çalışanlar karar alma süreçlerine katılarak daha yüksek düzeyde örgütsel bağlılık sağlanmakta, iş tatminleri artmakta, işgücü devir oranı düşmekte, çalışanların işe ve işletmeye karşı yabancılaşması azalmaktadır. Çalışmanın temel amacı; örgütsel demokrasiyi kavramsal ve kuramsal olarak ele alıp, örgütsel yaşam için önemini ortaya koymaktır.Keywords
Endüstriyel Demokrasi, İşyeri Demokrasisi, İşten Ayrılma Niyeti, İş Tatmini

Abstract

There is a wide range of literature related to the concept of democracy. While democracy as a form of governance primarily is a subject of public administration and political science, in our contemporary society, it is also a branch of some other disciplines such as economics, sociology, education and business administration. From the point of the science of business, democracy is tackled with such concepts as workplace democracy, industrial democracy and organizational democracy. Organizational democracy is the participation of the members of the organization in the process of organization itself, the arrangements in the organization and the decision-making processes. With the democratic management of the organizations the joined decision-making of employees makes it available for the management higher degree of organizational loyalty, job satisfaction increases, and reduction in the turnover and alienation among the employees against the work and the workplace is transcended. The major-principal concern of this study is to handle organizational democracy within the conceptual and theoretical boundaries and to emphasize its importance in the organizational business life.Keywords
Industrial Democracy, Workplace Democracy, the Intention of Resigning From the Job, Job Satisfaction.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri