Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


O‘TGAN ASRNING 20-YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA YOZUV ISLOHOTI
(WRITING REFORM IN UZBEKISTAN IN THE 20S OF THE LAST CENTURY )

Author : Togaev Tulkin  Tavaldieva Gulbaxar  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 17
Page : 101-107
    


Summary

Bu makale, 1920'lerde Türkistanlı aydınların Özbekistan'da alfabeyi ve yazımı ıslah etme ve ardından yazıyı Latin alfabesine dönüştürme çabalarını incelemektedir. Bu süreçlerin bir sonucu olarak, Özbek aydınları arasındaki çelişkiler değerlendirildi. Özellikle Fıtrat başkanlığındaki "Chigatay Gurungi" (Çağatay Topluluğu) üyeleri, Özbek Türkçesinin Arap alfabesine dayalı olarak yazımı, eski alfabenin düzeltilmesi ve uygulanması gibi konularda çalışma yaptılar. Türkistan milliyetçilerinin milli-kültürel cephesinde, Orta Asya Türk halkları için ortak bir dil, tek bir yazı ve edebiyat yaratılması fikrine önem verildi. Orta heceleme savunucuları ile yeni yazımcılar arasında alfabe, imla, edebi dil konularında yaşanan çatışmalar ve anlaşmazlıklar, bu dönemin kendine özgü tarihsel koşulları, grupların Türkistan'daki sosyo-politik süreçlere katılımı, gerçeğe karşı tavırları dikkate alınarak açıklandı. Sovyet rejiminin bu konudaki politikası ve amacı da ortaya konuldu. Genel olarak, Özbekistan'da yazım reformu ve değişiminin nasıl olduğu, nedenleri, içeriği ve sonuçları birincil kaynaklar temelinde ele alındı.Keywords
alfabe, yazım, reform, yazım değişikliği

Abstract

This article examines the efforts of Turkestan intellectuals in the 1920s to reform the alphabet and spelling, and later to convert the script to the Latin alphabet in Uzbekistan. As a result of these processes, the contradictions between the Uzbek intelligent were assessed. In particular, the members of the "Chigatay Gurungi" headed by Fitrat showed the work in the field of correction and implementation of the old alphabet and spelling of the Uzbek language based on the Arabic script. Attention was paid to the idea of creating a common language, a single script and literature for the Turkic peoples of Central Asia on the national-cultural front of Turkestan nationalists. Conflicts and disputes between the proponents of the Middle Spelling and the new orthographers on the issues of the alphabet, spelling, literary language were explained by the specific historical conditions of this period, the participation of groups in the socio-political processes in Turkestan, their attitude to reality. The policy of the Soviet regime in this regard and its purpose were also revealed. In general, the process of writing reform and change in Uzbekistan, its causes, essence and results were covered on the basis of primary sources.Keywords
alphabet, spelling, reform, spelling change

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri