Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÖY ENSTİTÜSÜNDE KADIN BİR MİMAR: HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ VE MUALLA EYÜBOĞLU ANHEGGER
(A WOMAN ARCHITECT IN A VILLAGE INSTITUTE: HASANOĞLAN VILLAGE INSTITUTE AND MUALLA EYÜBOĞLU ANHEGGER )

Author : Merve Buldaç  Gizem Hediye Eren  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 40-53
    


Summary

Köy enstitüleri girişimi Atatürk’ün teşvikiyle, Türkiye’nin köy ve ilçelerindeki nüfusun eğitime erişimi için atılmış önemli adımlardan bir tanesidir. Bu durumun en büyük sebebi ise Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde yaşaması ve savaş sonrası yıkım ve ekonomik durumdan kaynaklı olarak eğitim faaliyetlerinin ihmal edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla bu konuya fazlasıyla önem veren Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere çeşitli Türk aydınları, girişimleriyle kalkınma anlamındaki en büyük adımların köylerden başlatılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 1935'te hazırlıklarına başlatılan köy enstitülerinin 1937'de denemesine girişilmiş, 1940 yılında ise yasal bir zemine oturtulmuştur. Köy enstitülerinin amacı; öğretmenler yetiştirmenin yanında çeşit meslek gruplarının da eğitim almasını sağlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerin okutulmadan ve aydınlatılmadan, yapılan devrimlerin ömürlerinin uzun süreli olamayacağını düşünmekteydi. Köy enstitüsü yapılarının planlanmasında ve uygulanmasında pek çok mimarın görev almasına olanak tanınmış ve birçok ilin birçok köyünde enstitülerin kurulması sağlanmıştır. On dört köy enstitüsü 1940-1941 yıllarında kurulmuş olup on beşinci enstitünün çalışmalarına başlanmış ve yer olarak da Ankara’nın köylerinden ve şehre otuz beş kilometre uzaklıkta olan Hasanoğlan köyünde olması gerektiğine karar verilmiştir. Çalışma kapsamında da irdelenecek olan Hasanoğlan Köy Enstitüsünün kuruluşunda ve mimari tasarım sürecinde Cumhuriyet dönemi ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu Anhegger’in etkin rol aldığı görülmektedir. Anhegger’i, dönemin diğer mimarlarından farklı kılan, köy enstitülerinin oluşumunda hem eğitimci hem de mimar kimliğiyle rol almış olmasıdır. Ancak zehirli sıtma hastalığına yakalndığı için 1947 yılına kadar hizmet ettiği hasanoğlan köy enstitüsünden ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu çalışmada Atatürk’ün değer verdiği eğitimin Anadolu’nun dört bir yanına ulaşması bağlamında mimar Mualla Eyüboğlu Anhegger’in çalışmanın evrenini oluşturan Hasanoğlan Köy Enstitüne mimar kimliğinin yanında eğitimci kimliğiyle de çok yönlü katkılarının, nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici vaka çalışması yaklaşımı ile irdelenmesi amaçlanmaktadır.Keywords
Köy Enstitüleri, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Cumhuriyet Dönemi Kadın Mimar Mualla Eyüboğlu Anhegger.

Abstract

Promoted by Atatürk, Village Institutes initiatives was one of the essential steps for Turkey's population in villages and districts for access to education. The biggest reason for this situation is that the majority of the population lived in villages in the first years of the Republic and educational activities were neglected due to the post-war destruction and economic situation. Therefore, various Turkish intellectuals, especially Mustafa Kemal Atatürk, who gave great importance to this issue, expressed that the most significant steps in terms of development should be started from the villages with their initiatives. The village institutes, whose preparations were formed in 1935, were tried in 1937, and in 1940 they were placed on a legal basis. The purpose of village institutes, in addition to training teachers, was also providing training for various occupational groups. Mustafa Kemal Atatürk thought that the life of the revolutions could not be prolonged as long as the villagers, who constitute the great majority of the population, were not educated and enlightened. Many architects were allowed to take part in the planning and implementation of village institute buildings and institutes were established in many villages of many provinces. Following the fourteen village institutes established between 1940 and 1941, it was decided to launch the fifteenth institute near Ankara. As a result of the field researches carried out in 1941, Hasanoğlan village, which is 35 km away from Ankara, was selected. It is seen that Mualla Eyüboğlu Anhegger, one of the first female architects of the Republic period, played an active role in the establishment of the Hasanoğlan Village Institute and in the architectural design process, which will be examined within the scope of the study. What makes Anhegger different from other architects of the period is that she played a role in the formation of village institutes both as an educator and as an architect. She continued to carry out this duty in Hasanoğlan Village Institute until 1947 when she caught deadly malaria and had to leave her duty. In the context of the education that Atatürk valued, it is aimed to examine the multi-faceted contributions of architect Mualla Eyüboğlu Anhegger to the Hasanoğlan Village Institute, which constitutes the scope of the study, with the identity of an educator as well as an architect through descriptive case study approach which is among qualitative research methods.Keywords
Village Institutes, Hasanoğlan Village Institute, Republic Period Woman Architect Mualla Eyüboğlu Anhegger.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri