Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMSAL GÜVENLİK VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR
(SOCIETAL SECURITY AND SYRIAN REFUGEES IN TURKEY )

Author : ilker Salih EBREM    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 17
Page : 78-91
    


Summary

Suriye krizinin başlamasının ardından yaşanan süreçte, birçok problemli alan ortaya çıkmıştır. Suriye krizinin yaratmış olduğu problemli alanların başında güvenlik gelmektedir. Güvenlik kavramı, Soğuk Savaş sonrasında değişime uğramış ve askerî güvenliğin tekelinden çıkarak çok boyutlu bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Kopenhag Okulu’nun güvenliği, sadece askerî güvenlik olarak ele almaması ve farklı sektörlere ayırarak incelemesi, son yıllarda yaşanan krizlerin ve Suriye krizinin analiz edilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Kopenhag Okulu’nun toplumsal güvenlik sektöründen hareketle, Suriye krizinin etkileri bölgesel sorunları beraberinde getirmiştir. Suriye krizinin başlamasının ardından Suriye vatandaşları komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Bu ülkelerin başında Türkiye gelmiştir. Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayıları Türkiye’nin beklentilerin çok üzerinde olmuştur. Suriye krizinin başlamasının ardından geçen dokuz yıla rağmen herhangi bir çözüm sağlanamamıştır. Çözümsüzlük durumu sonucunda, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar, Türk halkı üzerinde toplumsal güvenlik algısı yaratmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı Kopenhag Okulu’nun güvenlik sektörlerinden olan toplumsal güvenlik temelinde Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların yaratmış oldukları toplumsal güvenlik algısını irdelemek ve elde edilen bulgular sonucunda çözüm önerileri sunmaktır.Keywords
Suriye Krizi, Kopenhag Okulu, Güvenlik, Suriyeli Mülteciler, Toplumsal Güvenlik

Abstract

During the period after the onset of the Syrian crisis, many problematic fields have emerged. Security is one of the problematic areas created by the Syrian crisis. The concept of security was changed after the Cold War and it is started to be examined in a multidimensional way by leaving the monopoly of military security. In this context, the fact that the Copenhagen School does not only consider security as military security and examines it by dividing it into different sectors is important in terms of analyzing the crises experienced in recent years and the Syrian crisis. Within this framework, considering from the social security sector of the Copenhagen School, the effects of the Syrian crisis brought regional problems with it. After the onset of the Syrian crisis, Syrian citizens had to take refuge to neighboring countries. Turkey has the leading of these countries. The number of Syrians who took refuge in Turkey was well above Turkey’s expectations. Despite the nine years since the onset of the Syrian crisis, no solution has been achieved. In case the result of the deadlock, Syrian refugees in Turkey has created a societal security perception upon Turkish society. In this context, the purpose of the study, on the basis of societal security is one of the security sector of Copenhagen School, to examine the societal security perceptions that they have created of Syrian refugees in Turkey and to offer solutions as a result of the findings.Keywords
Syrian Crisis, Copenhagen School, Security, Syrian Refugees, Societal Security

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri