Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


"TİFLİS ƏLİYYƏ MƏDRƏSƏSİ (1847–1919)"
(MADRASAH ALIYYE IN TBILISI (1847–1919) )

Author : Gülnara GOCA MEMMEDLİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 1-9
    


Summary

Kafkasların gözde mekânı olan Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan için hem stratejik sınır komşusu gibi hem de arazisinde yüz binlerle Azerbaycan Türkünü ve diğer Müslüman toplulukları barındırdığı dolayısıyla ilgi odağındadır. Ülkede Hıristiyanlıktan sonra en çok yayılmış din İslam'dır. Bu coğrafyada İslam medeniyetinin zengin mirasının varlığını, İslamî eğitimin, medrese ve mektep geleneğinin asırlar boyunca vüsatla geliştiğini gözlemlemekteyiz. Buradan hareketle sunulan makalede Gürcistan'da İslam öğretimi tarihinden bir yaprak olarak başkent Tiflis'te 19. yüzyılın ortalarından Sovyet devresine kadar faaliyet göstermiş Aliyye / Şii ruhani medresesinin teşkili tarihçesi izlenir, medresenin öğretim müfredatı irdelenir, yöneticilerinden, müderrislerinden, talebelerinden bahsedilir, yerli Türk gençlerinin İslamî aydınlanmasına katkıları vurgulanır. Öznel kaynaklar olarak Tiflis'teki Gürcistan Milli Arşivi'nin Merkez Tarih Arşivi'nde (GMAMTA) bulunan Rusça, kısmen de Gürcüce ve Azerbaycan Türkçesinde ilgili materyaller temel alınmıştır. Konuya ilişkin arşiv bilgilerinin analizi yöntemi kullanılarak, edinilen önemli bulgular bilimsel-pedagojik araştırma açısından incelenir, sınıflandırılır ve değerlendirilir. Makalede, Gürcistan'ın yüzyıllar boyunca İslam âlemi ile sıkı temasta bulunmasının, Türkiye–Gürcistan–Azerbaycan arasında koridor rolü üstlenmesinin burada dinlerin, medeniyetlerin bütünleşmesine, aynı zamanda da İslam eğitiminin, öğretiminin gelişimine olanak sağlamış olduğu kanaati ortaya koyulmaktadır. Konunun bilimsel araştırılması, günümüzde uluslararasılık, dinlerarasılık, kültürlerarasılık kapsamında güncel önem arz etmektedir. Anahtar kelimeler: Gürcistan'da İslam, İslam eğitimi tarihi, İslam'ın öğretimi, medrese, mektep.Keywords
Gürcistan'da İslam, İslam eğitimi tarihi, İslam'ın öğretimi, medrese, mektep

Abstract

Georgia, being a generally recognized landmark of the Caucasus, attracts Turkey's and Azerbaıjan's attention both because of its strategic border neighborhood and because hundreds of thousands of Azerbaijanis and representatives of other Turkic-Muslim communities live in it. Islam is the most widespread religion in the country after Christianity. The Georgian land preserves the centuries-old history of Islamic civilization and the rich heritage of Islamic education, the traditions of madrasahs and mektebs. The purpose of this article is to highlight the activities of the spiritual madrasah Aliyye (for Shias) in 1847–1919 in the capital of Georgia, Tbilisi, as an example of Islamic education in the country. The main primary sources of research are the materials of the Central Historical Archives at the National Archives of Georgia in Russian, Georgian and Azerbaijani. Important facts obtained using the method of analyzing archival information on this issue were studied, classified and evaluated from a scientific and pedagogical point of view. The article concludes that the close centuries-old contacts of Georgia with the Islamic world, playing the role of a corridor between Turkey, Georgia and Azerbaijan, contributed to the integration of religions, civilizations here, as well as the development of Islamic teachings and education. Scientific research of this problem is of great importance in the context of interfaith and intercultural relations.Keywords
History of Islamic education, Islam in Georgia, Islamic education, madrasah, mekteb

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri