Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜNÜMÜZ SANATINDA BİR İFADE BİÇİMİ OLARAK İRONİ: MAURİZİO CATTELAN VE YAPITLARI
(IRONY AS A FORM OF EXPRESSION IN CONTEMPORARY ART: MAURIZIO CATTELAN AND WORKS )

Author : Deniz Cemal Koşar    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 120-140
    


Summary

2019 sonunda Art Basel Miami sanat fuarında Perrotin Galerisi’nin (Galerie Perrotin) temsil ettiği Maurizio Cattelan’ın bant ile duvara tutturduğu muzun, 120.000 dolara satılması ve ardından o muzun başka bir sanatçı (David Datuna) tarafından bir performans olarak yenilmesi büyük bir sansasyon yaratmıştı. İlk bakışta izleyiciyle açıkça alay eden bir girişim gibi görünen ve magazinel bir alandan sızan yapıt, Cattelan’ın genel sanat anlayışına bakıldığında konunun tam olarak sosyal medyada yankı bulan yüzeyel alanda yer almadığı, başka bir senaryoyu işaret ettiği görülmektedir. Nitekim, Cattelan’ın Komedyen (Comedian) adını verdiği bu yapıt, ironik bir ifade biçimi olarak aslında tam da istediği bir süreç ile ilerleyerek kendine yer edinmiş ve sosyal medya üzerinde büyük bir yayılım ve tartışma alanı yaratmıştır. Günümüz sanatının topyekûn sorgulanmasını beraberinde getiren bu yapıt, Cattelan’ın diğer yapıtlarıyla bir okuma önerisi olarak genel anlamda bakıldığında bir kara mizah ya da ironi olarak sanat anlayışını taşımakta ve böylece sanatın hakikatine dair farklı bir sorgulama biçimini zorunlu kılmaktadır. Özellikle, hakikat-sonrası olarak adlandırılan ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu yitirdiğimiz günümüz neoliberal kapitalist toplumunda Komedyen (ve Cattelan’ın diğer yapıtları), ironinin dayanılmaz hafifliği niteliğini taşımakta ve Cattelan’ın kralın çıplak olduğunu söyleyen bir çocuk haylazlığıyla karşımıza dikilmektedir. Sanatın, gerçeklik ve hakikat ilişkisine dair önemli bir anahtar niteliğini taşıyan bu yaklaşım, sanatın neliğini tekrar gözden geçirmemiz gerektiğine dair bir fırsat sunmaktadır. Bu makalede, Cattelan’ın ironik ifade biçimi yapıtları üzerinden incelenecek, bıçak sırtı bir konumda duran ve ince bir çizgiyle ayrılan konumu tartışılmaya çalışılacaktır. Genelde Dadacı özelde Duchampcı bir anlayışın genlerini bünyesinde barındıran ve Duchamp’ın pisuarının (Çeşme / Fountain) açtığı tartışma alanını günümüze taşıyan bu ifade biçiminin, çeşitli bağlantılar kurularak geçmiş ve günümüzdeki konumu kadar geleceğe dair tahayyülleri de tartışmaya açılacaktır.Keywords
Çağdaş Sanat, İroni, Maurizio Cattelan, Muz, Kara Mizah.

Abstract

At the end of 2019, Maurizio Cattelan, represented by the Perrotin Gallery (Galerie Perrotin) at the Art Basel Miami art fair, had great speculation that the banana attached to the wall with tape was sold for $ 120,000 and then that banana was eaten as a performance by another artist (David Datuna). The work, which at first glance seems to be an attempt that mocks the audience and leaked from a magazinish area, shows that the subject is not exactly like that when Cattelan's general understanding of art is considered. The work, named Comedian by Cattelan, as an ironic form of expression, proceeded with a process that he wanted and gained a place for himself and created a great spreading and discussion area on social media. Comedian, which brings with it a total questioning of contemporary art, carries the understanding of art as a black humor or irony when viewed as a reading proposal with Cattelan's other works and thus requires a different form of questioning about the truth of art. In particular, in today's neoliberal capitalist society, which is called post-truth and where we lose what is right and wrong, the Comedian (and Cattelan's other works) has the character of the irresistible lightness of irony and stands before us with Cattelan's childish mischief telling that the king is naked. This approach, which is an important key to the relations between reality and truth, provides an opportunity for us to reconsider the nature of art. In this article, Cattelan's ironic form of expression will be examined through his works, and his position, standing in a knife-edge position and separated by a thin line, will be discussed. This form of expression, which contains the genes of a Dadaist understanding in general and a Duchampist understanding in particular, and brings the discussion area opened by Duchamp's urinal (Fountain) to the present, will be opened to discussion by making various connections, as well as its position in the past and the present.Keywords
Contemporary Art, Irony, Maurizio Cattelan, Banana, Black Humor.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri