Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18. YÜZYIL KULA YÖRESİ “SARI SULU” HALISI
(DOCUMENTATION STUDY OF 18TH CENTURY KULA REGION )

Author : Gonca Karavar  Dorukhan Fırat AKTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 109-119
    


Summary

El dokuması halılar, kültürümüzün maddi ürünleri arasında yer alması sebebiyle önemli bir yere sahiptir ve günümüzde kaybolan bu değerlerin sürekliliğinin sağlanması ve geleceğe aktarılması sorunu ile sıkça karşılaşılmaktadır. Değer taşıyan birçok el dokuması halı günümüzde ya müzelerde ya da ticari dolaşım halindedir. Bu sebeple üzerinde çalışma yapılacak, tarihsel ve belge niteliği bulunan halıları bulmak oldukça zordur. Bozulan, nitelik değiştiren, yok olan, koruma altına alınması gerekli el dokuması halılar ilgili derlenen her türlü bilgi belgesel bir değere sahiptir ve belgeleme çalışmaları koruma uygulamalarında başından sonuna kadar devam eden bir işlemdir. Belgeleme çalışmasının amacı, koruma kapsamına alınan kültür varlıklarıyla ilgili düzenli bir arşiv oluşturulmasını ve duruma ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını da sağlamaktır. Belgeme çalışmalarında, üzerinde fazla çalışma yapılmamış yörelerin ve nadir rastlanan örneklerin seçilmesinin tarihi mirasımız olan el dokuması halıların önemini daha da arttıracağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmamızın ana kaynağı 18.y.y. Kula “Sarı Sulu” halısı oluşturmaktadır. Kula, Batı Anadolu’da önemli halı dokuma merkezlerinden birisidir. Türk Halı Sanatı ve Tarihi ile ilgilenen araştırmacılar zaman içinde Kula yöresi halıları ile ilgili birçok araştırmalar yapmışlardır. Günümüzde el halısı üretiminin neredeyse tamamen durduğu düşünüldüğünde çoğu kaynaktaki bilgilerin yeniden üretim açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Bu düşünceler ile belgeleme çalışması yapılan 18. yüzyıl Kula “Sarı Sulu” halısının, daha önce üzerinde fazla belgeleme çalışması yapılmamış ve koleksiyon parçası olan bir örnek olması nedeniyle akademik katkı yapması amaçlanmıştır. Bu çalışmadaki bilgiler, koruma uygulamalarının temelini oluşturan belgeme çalışmasında olması gerektiği gibi “Halı Kimlik Bilgileri ve Bulunduğu Yer” ile “Halının Sanatsal Özellikleri ve Restitüsyon Çalışması” olarak iki ana başlığın altında toplanmış ve çalışmada yerinde gözlem ve analiz ile literatür araştırma yöntemleri kullanılmıştır.Keywords
Halı, Kula, Sarı Sulu, Belgeleme, Teknik Analiz

Abstract

Hand-knotted carpets have an important place as they are among the material products of our culture. Today, the problem of ensuring the continuity of these lost values and transferring them to the future is frequently encountered. Many valuable hand-woven carpets are nowadays either in museums or in commercial circulation. For this reason, it is very difficult to find carpets that are historical and documented. All kinds of information compiled about spoiled, quality-changed, destroyed, hand-woven carpets that need to be protected have a documentary value. Documentation study is a process that continues from beginning to end in conservation applications. The purpose of the documentation study is to create a regular archive of the cultural assets under protection and to ensure that the necessary measures are taken. In the documentation studies, it is thought that the selection of the regions that have not been studied much and rare samples will increase the importance of hand-knotted carpets, which are our historical heritage. So the main source of our study is 18th century Kula region “Sarı Sulu” carpet. Kula is one of the important hand-knotted carpet centers in Western Anatolia. Researchers interested in Turkish carpet art and history have made many researches on carpets of the Kula region over time. Considering that hand-made carpet production has almost completely stopped today, it is seen that the information in most sources is insufficient in terms of reproduction. With these thoughts, the 18th century Kula region “Sarı Sulu” carpet, whose documentation study was carried out, was intended to make an academic contribution, since it has not been documented much and is a collection part. The information in this study has been gathered under two main headings as "Carpet Identity Information and Location" and "Artistic Features of the Carpet and Restitution Study", as it should be in the documentation study that forms the basis of conservation practices, and in-situ observation and analysis and literature research methods were used in the study.Keywords
Carpet, Kula, Sarı Sulu, Documentation, Technical Analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri