Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN'DA ASKERİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE CEMŞID NAHÇIVANSKI'NIN YERİ VE ROLÜ
(THE PLACE AND ROLE OF JAMSHID NAKHCHIVANSKI IN THE DEVELOPMENT OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM IN AZERBAIJAN )

Author : Kemale Qurbanova    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 98-108
    


Summary

Makalede, Çarlık Rusya'sı, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği'nin en önemli askeri isimlerinden General Cemşid Nahçıvanski'nin Azerbaycan ve eski SSCB'de askeri eğitimin geliştirilmesinde ve askeri bilim öğretimi konusundaki hizmetleri incelenmektedir. Makalenin yazılmasında sistematik analiz, karşılaştırmalı analiz ve retrospektif yöntemler uygulanmış, çeşitli yazarların çalışmaları, arşiv belgeleri, süreli yayın örnekleri araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda Cemşid Nahçıvan'ın gerek Azerbaycan Birleşik Komuta Okulu'nda görev yaptığı süre boyunca gerekse Azerbaycan Tüfek Tümen Komutanlığı görevinde olduğu dönemde ve SSCB'nin en ünlü askeri eğitim kurumu olan Frunze Harp Akademisi'nde askeri eğitim sistemini geliştirmek için önemli adımlar attığı tespit edildi. Askeri eğitim kurumlarının yönetimine ilişkin yöntemlerinin yanı sıra askeri eğitim ve askeri eğitim ilişkin makaleleri de yaşadığı zamanının çok ilerisindedir. Makalede Cemşid Han Nahçıvan'ın askeri eğitim sistemi alanındaki faaliyeti ilk kez özel araştırma konusu oldu.Keywords
askeri eğitim, askeri bilgi, akademi, Cemşid Nahçivanski, Sovyetler Birliği

Abstract

The article examines the services of General Jamshid Nakhchivanski, one of the most prominent military figures of Tsarist Russia, the Azerbaijan Democratic Republic and the Soviet Union, in the development of military education in Azerbaijan and the former USSR, as well as in the teaching of military science. During the development of the article, systematic analysis, comparative analysis and retrospective methods were applied, along with the works of various authors, archival documents, samples of periodicals were involved in the research. As a result of the research, it was determined that Jamshid Nakhchivanski took important steps to develop the military education system both when he worked at the Azerbaijan United Command School, when he was the Commander of the Azerbaijan Rifle Division and at the Frunze Military Academy, the most famous military educational institution in the USSR. His methods on the management of military educational institutions, as well as his writings on military training and the process of military training, are far ahead of their time. In the article, Jamshid khan Nakhchivanski's activity in the field of military education system became the subject of special research for the first time.Keywords
military education, military knowledge, academy, Jamshid Nakhchivanski, Soviet Union

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri