Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE DEVLETİN KADIN GİRİŞİMCİLERİNE YÖNELİK DESTEKLEYİCİ POLİTİKALARI
( POLICY TOWARDS SUPPORTING WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY AND THE STATE OF WOMEN ENTREPRENEURS )

Author : Abdullah OĞRAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 72-97
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kadın girişimciliğinin ve devletin kadın girişimcilerine yönelik destekleyici politikalarının incelenmesidir.Girişimcilik, ekonomik kalkınmada ve büyümede lokomotif görevi görmekte ve aynı zamanda piyasa ekonomisinde başarıya ulaşma yolunda basamak rolü üstlenmektedir. Ülkemizde kadınların, 1990’lı yıllardan itibaren aktif bir şekilde girişimcilik faaliyetlerinde bulunduklarını görmekteyiz. Kadınların girişimcilik faaliyetlerine katılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi hem ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini sağlarken hem de kadın istihdamı yaratılmasını sağlamaktadır. Kadınların çeşitli politika, kurum ve kuruluşlar tarafından verilen desteklerle girişimci olmalarının teşvik edilmesi, kadınlara yönelik bir yatırım olmasının yanı sıra aynı zamanda toplumsal kalkınmaya yönelik de bir yatırım olarak nitelendirilir. Topluma güçlü ve donanımlı kadınlar kazandırılarak, ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi olumlu yönde etkilemesi nedeniyle kadın girişimcilik her yıl daha fazla desteklenmektedir.Keywords
Kadın, Girişimci, Devlet, Politika

Abstract

The aim of this study is to examine the state's supportive policies for women's entrepreneurship and women entrepreneurs in Turkey.Entrepreneurship acts as a locomotive in economic development and growth, and also plays a step role in achieving success in the market economy. In our country, we see that women have been actively engaged in entrepreneurship activities since the 1990s. Participation of women in entrepreneurship activities and supporting women entrepreneurs not only enables them to achieve their economic freedoms but also creates employment for women. Encouraging women to be entrepreneurs with the support given by various policies, institutions and organizations is considered as an investment for women as well as an investment for social development. Women entrepreneurship is being supported more and more every year, by bringing powerful and equipped women to the society and affecting economic growth and development positively.Keywords
Women, Entrepreneur, Government, Politics

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri