Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİNİN YAPISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE STRUCTURE OF THE SOCIAL ASSISTANCE AND SOLIDARITY FOUNDATION OF THE BOARD OF TRUSTEES )

Author : Emin Gitmez    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 65-71
    


Summary

Türkiye sosyal yardımlar konusunda deneyimli bir ülkedir. Bu deneyimin oluşmasında Osmanlı Döneminde görülen Vakıf kültürü, önemli ölçüde pay sahibidir. Türkiye’de mevcut durumda kamusal sosyal yardımlar birçok merkezi ve yerel kuruluş tarafından yararlanıcılara sağlanmaktadır. Durum bu olmakla birlikte sosyal yardımlara ilişkin faaliyetlerin çoğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yerine getirilmektedir. SYDV’lerde karar oranı Mütevelli Heyetidir. SYDV’lerin mütevelli heyetlerinin yapısı 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile oluşturulmuştur. Bu heyet doğal ve seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Doğal üyeler ile heyet başkanı olan mülki amir arasında hiyerarşiye dayanan bir bürokratik ilişki bulunmaktadır. Bu bürokratik ilişkinin varlığı üyelerin oy seçimlerinde belirleyici olabilmektedir. Bu belirleyicilik genel olarak, atanmış üyelerin kendi fikirlerini açıkça dile getiremedikleri, sonuç olarak mülki amirin kararının nihai olduğu şeklinde kendini göstermektedir.Keywords
Sosyal Yardım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mütevelli Heyeti

Abstract

Turkey is a country experienced in social assistance. The Foundation culture seen in the Ottoman Period has a significant share in the formation of this experience. Public relief is provided by many central and local institutions on the current situation in Turkey. Although this is the case, most of the activities related to social assistance are carried out by the Social Assistance and Solidarity Foundations (SASF). The structure of the boards of trustees of SASFs has been established with the Social Assistance and Solidarity Encouragement Law No. 3294. The Board of Trustees is the final decision maker in Foundation transactions. This delegation consists of natural and elected members. There is a bureaucratic relationship based on hierarchy between natural members and the head of the delegation. The existence of this bureaucratic relationship can be determinant in the voting elections of the members. This decisiveness generally manifests itself in the way that appointed members cannot express their opinions openly, consequently the decision of the head of trustees is final.Keywords
Social Assistance, Social Assistance and Solidarity Foundation, Board of Trustees

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri