Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gözetleyenin Gücü
(The Power Of Observator )

Author : Hatice Tuba Civelek    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 59-64
    


Summary

Nuri Bilge Ceylan, filmleriyle bir taşra ve Anadolu betimlemesi yaparken, içeriğine kendi yaşamını, hayallerini ve bıraktığı coğrafyayı yerleştirir. Gerçekliğin sunumundan yana tavrıyla, çektiği fotoğraf karesi sahneleriyle görüntünün gücünü ekrana yansıtır. Görüntüye anlam katma derdiyle hemhal olan yönetmen sade bir dille doğal filmler çekmiştir. Coğrafya ve ürettiği kültür bir insanın karakterine etki eden en önemli etmenlerdendir. Çağdaş sinemacılar içinde yer alan Ceylan, bir yönetmen olarak kendi coğrafyasıyla paralel filmler üretirken, filmlerin içeriğine yine kendi iç dünyasına ait okuduğu edebi türleri katmaya özen gösterir. Sanatsal birikimini filmlerine taşımasıyla Türk Sineması’na yenilikçi ve zengin bir bakış açısı getirmiştir. İstanbul’daki Anadolu’yu mekân seçen Ceylan, tercih ettiği doğal mekânlarla (orman, deniz kıyısı, bozkır, karla kaplı bir dağ… gibi insanın doğa ile olan aidiyete dair ilişkiselliğini göstererek) pastoral bakış açısını durağan özellikle ilk filmlerinde minimal tarzda aktarır. Ceylan, tarzını net çizgilerle belirleyen ana akım sinemaya boyun eğmeyen bir yönetmendir. Kullandığı kamera açılarıyla ya da karakterlerini konumlandırışıyla yönetmen bir dikizleme - gözetleme konumuna geçer. Gözetleyen bir göz aracılığıyla, kenarda kalmış, şehrin dışında yaşayan insanlara kimi zaman taşrada, kimi zaman da İstanbul’un göbeğinden bakar. Bu çalışmanın amacı yönetmenin nasıl baktığı Ceylan’ın filmografisi üzerinden panopticon kavramı ekseninde içerik analizi yapılarak ortaya koymaktır. Bu doğrultuda yönetmenin filmografisi içinden Kasaba (1997), Mayıs Sıkıntısı (1999), Uzak (2002), Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) ve Ahlat Ağacı (2018) filmleri panopticon kavramı ekseninde analiz edilerek çalışmanın kapsamını belirlemiştir. Çalışmada yer verilen filmlere dair teknik bilgiler, filmlerin hikâyesi ve yönetmenin filmlerinde değişen sinema dili, zaman ve mekânı nasıl kurguladığı, kullandığı kamera açıları, oyunculuk tercihleri kavramın nedenselliğini ortaya koyma açısından ele alınmıştır.Keywords
sinema, NuriBilgeCeylan, film, panoptikon

Abstract

Nuri Bilge Ceylan, while making a provincial and Anatolian depiction with his films, places his own life, dreams, the geography he left. With its attitude in favor of the presentation of reality, it reflects the power of the image to the screen with its scenes close to the photo frame it takes. The director, who was assumed with the problem of adding meaning to the image, made natural films in plain language. Geography and the culture it produces are an important factor that affect a person's character. Ceylan, who is part of contemporary filmmakers, produces films parallel to his geography as a director, and takes care to add literary genres to the content of films that he reads from his own inner world. With his artistic experience in his films, he brought an innovative and rich perspective to Turkish Cinema. Ceylan, who chose Anatolia in Istanbul as a venue, has a mountain covered with its preferred natural spaces (forest, seaside, steppe, snow... by showing the relationality with nature, especially in the first films, he has adopted a narrative structure that conveys his pastoral perspective in a minimal manner in static dimensions. Ceylan is a consistent director in himself who has managed to stay out of the mainstream tradition that sets his style with clear lines. He expertly uses light in every film.The director switches to a peeping - surveillance position with the camera angles he uses or positioning his characters. Through a watchful eye, he looks at people who are on the sidelines, living outside the city, sometimes in the countryside, sometimes through the heart of Istanbul. The purpose of this study is to reveal how the director looks through Ceylan's filmography through content analysis in the axis of the panopticon concept. Accordingly, director's filmography revealed by analyzing Small Town (1997), Clouds of May (1999), Distant (2002), Once Upon A Time In Anatolia (2011), Wild Pear Tree (2018) films in the axis of panopticon. Technical information about the films included in the study, the story of the films and how the director's films are changed in the cinema language, time and space, how it is used camera angles, acting preferences are discussed in terms of revealing the causality of the concept.Keywords
cinema, NuriBilgeCeylan, film, panopticon

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri