Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“ANNA AKHMATOVA VE KİEV”
(“ANNA AKHMATOVA AND KIEV” )

Author : * *  Kamala Tahsin KARİMOVA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 76-82
    


Summary

Anna Akhmatova şiirlerinde Leningrad (şimdiki St. Petersburg) ile ayrılmaz bir bütün olduğunu yazmıştı. Ve Kiev’le de ayrı değildi, çünkü duvarlarında onun gölgesi kalmıştı. Anna Andreevna Akhmatova (gerçek soyadı Gorenko) 23 Haziran 1889 yılında Odessa’nın altında bulunan Sarakini yazlığında, emekli bir filo makine mühendisinin kızı olarak dünyaya geldi. Kız, yaklaşık bir yaşındayken, babası emekli oldu ve aile St. Petersburg’a taşındı – önce Pavlovsk'a ve daha sonra Anna’nın çocukluğunun geçtiği Tsarskoye Selo'ya. Anna Akhmatova hayatını St. Petersburg-Petrograd-Leningrad ve bu şehirlerin yöreleriyle sıkı sıkıya bağladı. Savaş günlerinde sık sık vatanını hatırlayan Anna Akhmatova, gölgesinin onun duvarlarında kaldığını yazdı. Hayatını anlattığı kitabında Kiev sayfaları da bulunmaktadır. Kim bilir, Kiev olmadan, belki de zarif edebiyatseverlerin Anna Akhmatova olarak tanıdığı Anna Gorenko'nun kaderi farklı bir şekilde gelişirdi. Daha mı iyi? Daha mı kötü? Buna kesin bir cevap vermek çok zor. Ama büyük olasılıkla farklı bir şekilde… Şair için Kiev ‘in anlamı neydi? Hangi iplerle ve neden tekrar tekrar bu şehir onu kendine çekiyordu? Bu soruların cevapları, Anna Akhmatova'yı ve dolayısıyla onun yaratıcılığını daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır. Anna Akhmatova inanılmaz bir hafızaya sahipti ve kendi küçüklüğünü bile hatırlıyordu. Zaten yaşlılığında otobiyografik bir kitap yazacaktı (Osip Mandelstam'ın «Zamanın Gürültüsü» eserini örnek olarak seçti). Bu amaçla, aniden belleğinde ortaya çıkan anılarını, kabataslak bir şekilde ve onları tek bir kitaba indirgemeyi ümit ederek kaydetmeye başladı. Ne yazık ki, bunu yapmak için zamanı yoktu, ancak hayatta kalan kayıtlar (“Günlüğün broşürleri” adlı yazı ve farklı yılların not defterlerine dağıtılmış diğer yazılar) hayatının bazı gerçeklerini ve olaylarını geri yükleme fırsatı sundu. Özellikle, beş yaşındayken ilk kez Kiev’i ziyaret ettiği bir kayıt vardır. Tüm kış boyunca Gorenko ailesi “National” Hotel'de yaşadı (Akhmatova notlarında “Besarabya pazarının üzerinde” bir otelde yaşadıklarından bahsediyor). Bu kayıtlar sayesinde biz, Akhmatova’nın gözünden Kiev yolculuğumuza başlamış oluyoruz. Anna Akhmatova ilk şiirini 11 yaşında yazdı.13 yaşındayken hayatında büyük rol oynayan bir adamla tanıştı. O bir lise öğrencisiydi ve kendisinden sadece üç yaş büyüktü ama baskı için ilk şiir koleksiyonunu hazırlıyordu. Adı Nikolay Gumilev'di.Keywords
Kiev şehri, şiirler, yaratıcılık, otobiyografik kitap

Abstract

Anna Akhmatova wrote in her poems that she was inseparable from Leningrad. And with Kiev it is also not separated, because its shadow remained on its walls. Anna Andreevna Akhmatova (real name Gorenko) was born on June 23, 1889 near Odessa, in the cottage of Sarakini, in the family of a retired engineer-mechanic of the fleet. When the girl was about a year old, her father retired and the family moved to St. Petersburg - first to Pavlovsk, and then to the Tsarist village, where Anna spent his childhood. Anna Akhmatova forever connected her life with St. Petersburg - Petrograd - Leningrad and its surroundings. Remembering her hometown in the days of the war, she wrote that her shadow remained on its walls. But in the book of her life there are also Kiev pages in which it is time to read. Who knows, without Kiev, maybe the fate of Anna Gorenko, known to fans of fine literature as Anna Akhmatova, has developed differently. Is it better? Is it worse? You never can tell. But, most likely, in a different way... – What was Kiev for the poet? What threads and why attracted again and again? The answers to these questions will help, I think, to get to know Anna Akhmatova better, and hence her work. Anna Akhmatova had an amazing memory, and remembered herself from a very young age. Already in old age she was going to write an autobiographical book (the model was chosen “The Noise of Time” by Osip Mandelstam). To this end, she began to record her memories, while still sketchy, episodes that suddenly surfaced in memory, hoping to reduce them into one book. Unfortunately, she did not have time to do it, but the surviving records (the so-called "Leaves from the diary" and other notes scattered in notebooks and notebooks of different years) give an opportunity to restore some facts and events of her life. In particular, there is a record that she visited Kiev for the first time at the age of five. All winter the Gorenko family lived then, apparently, in the hotel "National" (Akhmatova mentions in her record that they lived in a hotel “above the Bessarabian market”). From here we begin our “journey” to the Akhmatova places of Kiev. At the age of 11, she wrote her first poem. At the age of 13 she met a man who played a big role in her life. He was a high school student and only three years older than her, but was already preparing his first collection of poems for printing. His name was Nikolai Gumilev.Keywords
Kiev city, poems, creativity, autobiographical book

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ağustos sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri