Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ KENDİ MESLEKLERİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ1
(INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EXPERTS FOR THEIR OWN PROFESSIONALS )

Author : Şenol Yavuz  Berna Gür, Önder Özdemir  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 59-70
    


Summary

İş Sağlığı ve Güvenliği, insanlık geçmişi kadar eski bir geçmişe sahip olmasına rağmen sanayinin gelişmesi ile önem kazanmıştır. Fabrikaların kurulması ve insan gücünün yerini makinelerin almasıyla iş kazaları ve meslek hastalıklarındaki artışlar iş sağlığı ve güvenliği kavramını gündeme getirmiştir. Gelişen süreç içerisinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı meslekleri ile proaktif yaklaşımlar benimsenerek iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yapılmaktadır. Ülkemizde 2012 yılında 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerde uygulanması zorunlu hale gelmiştir. 6331 sayılı yasada işverenin yükümlülükleri de belirtilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı işletmenin güvenliğini, üretimin devamını ve çalışanlara uygun sağlıklı bir ortam sağlamaktır. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini kendisi ya da dış kaynaklı uzmandan destek alarak yerine getirir.Keywords
İş Güvenliği Uzmanlığı, Karadeniz Bölgesi, Bakış Açıları,

Abstract

Although Occupational Health and Safety has a history as old as humanity, it has gained importance with the development of industry. With the establishment of factories and the replacement of manpower by machines, increases in occupational accidents and occupational diseases brought the concept of occupational health to the agenda. In the developing process, occupational health and safety practices are carried out by adopting proactive approaches with occupational physicians and occupational safety professions.. With the publication of the 6331 Occupational Health and Safety Law in our country in 2012, it has become mandatory to apply in dangerous and very dangerous enterprises. In the law numbered 6331, the obligations of the employer are also specified. The purpose of Occupational Health and Safety is to ensure the safety of the enterprise, the continuity of production and a healthy environment suitable for the employees. The employer fulfills its occupational health and safety obligations by getting support from itself or the external expert.Keywords
Occupational Safety Specialist, Black Sea Region, Perspectives,

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri