Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: ANKARA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖRNEĞİ
(METHODS OF COPING WITH STRESS: THE CASE OF ANKARA SOCIAL SECURITY INSTITUTION )

Author : Kemal Yaman  Enes SARIKAYA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 35-46
    


Summary

Stres, bireyin içerisinde bulunmuş olduğu ortam itibariyle ve çalışma koşullarının bireyi etkilemesiyle birlikte meydana gelen durum karşısında uyum sağlama çabası şeklinde ifade edilir. Günümüz şartlarında insanlar özellikle çalışma hayatında zorlanmakta ve bunun akabinde stres yaşamaktadır. Bu çalışmada, kamu personelinin karşılaştıkları stres kaynakları ve stresle baş etme yöntemleri araştırılmıştır. Bu amaçla, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan 200 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışanların demografik özelliklerine ilişkin yedi soru, ikinci bölümde stres kaynaklarına ilişkin yirmi altı soru ve üçüncü bölümde ise stresle baş etme yöntemlerine ilişkin on beş soru yer almaktadır. Ölçekler üzerinde güvenirlik analizleri yapılmış ve katsayılar hesaplanmıştır. En yüksek stres kaynakları arasında “dedikodunun yaygın olması”, “iş yükünün fazla olması”, “önerilerin dikkate alınmaması” seçenekleri ilk üç sırada yer almıştır. Çalışanların stresle baş etme yöntemleri açısından ise “olaylardan ders almaya çalışma”, “bir plan yapıp onu izleme”, ve “kendini sürekli geliştirmeye çalışma” en çok tercih edilen seçenekler olmuştur.Keywords
Stres, Stres Kaynakları, Stres Yönetimi

Abstract

Stress is expressed as an effort to adapt to the situation in which the individual is present, and when the working conditions affect the individual. In today's conditions, people have difficulties especially in working life and then they experience stress. In this study, the sources of stress and the methods of coping with stress faced by public personnel were investigated. For this purpose, a survey was conducted on 200 people working in Ankara Social Security Institution. The survey consists of three parts. In the first part, there are seven questions regarding the demographic characteristics of the employees, in the second part, twenty-six questions related to stress sources, and in the third part, fifteen questions about the methods of coping with stress. Reliability analyzes were done on the scales and coefficients were calculated. Among the highest sources of stress are the options of "widespread gossip", "high workload", "disregard of suggestions" took the first three places.”. In terms of the methods of coping with stress, “trying to learn lessons from events”, “making a plan and following it”, and “trying to improve itself continuously” were the most preferred options..In terms of the methods of coping with stress, “trying to learn lessons from events”, “making a plan and following it”, and “trying to improve oneself” were the most common ways.Keywords
Stress, Sources of Stress, Stress Management

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri