Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ VE İNOVASYONUN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
(INFORMATION SHARING AND MANAGING IN BUSINESS, INNOVATION AND COMPANY PERFORMANCE RELATIONSHIP )

Author : emre nalçacıgil    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Günümüzde bilginin, işletmelerin en önemli kaynaklarından biri haline geldiği şüphesizdir. Bilginin, teknoloji ile birbirini tamamlayan bir girdi olarak kullanılması ve bilgi teknolojilerinin ekonomik alanda yer alması, bilgiyi, iş dünyasında sınırsız bir güç kaynağı kılmıştır. İşletmeler kendilerine has olan bilgilerini kullanarak, inovasyon düzeyini arttırmakta ve bu da işletmeye stratejik rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, işletmelerdeki açık ve örtülü bilgi paylaşımı ve inovasyonun firma performansıyla olan ilişkisini araştırma amacı taşımaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde bilgi kavramı ve ilerleyen bölümlerde sırasıyla inovasyon ve işletme performansı kavramları ayrıntılı olarak incelenmiş ve son bölümde bu kavramların işletmelerle ilişkisi açıklanmıştır. Araştırma sonucunda bilgi paylaşımının inovasyon ve işletme performansı üzerinde, inovasyonun işletme performansı üzerinde etkili olduğu iddia edilmiştir.

Keywords
İnovasyon, Bilgi Paylaşımı, Bilgi Yönetimi, Örtülü Bilgi, Açık Bilgi, İşletme Performansı.

Abstract
Today, there is no doubt that the information has become one of the most significant sources of business. The usage of information with mostly technology as an integrating input and, within time, it made the information possible to be seen as unlimited power with the presence of information technologies in financial field. After the communities define the implicit information and explicit information, they supply the needs of their customers by using the information which creates privilege for the community, which their rivals don’t have and increase the level of innovation and this; therefore, gives the community strategic dominance. This study which has been prepared to assess the relation between explicit and implicit information sharing at businesses with innovation and the performance of the firm consists of two parts as theory. As a result of the sharing of information on innovation and business performance, innovation on business performance has been offered to be effective.

Keywords
Innovation, Information Sharing, Information Management, Implicit Information, Explicit Information, Business Performance.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri