Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BRIAN’ FREIL’IN PHILADELPHIA HERE I COME! ADLI ESERINDE İRLAND’NIN SOSYO-EKONOMIK İKİLİĞİNİN BİR NESNEL BAĞLIAŞIMI OLARAK KIŞİŞİLİK BÖLÜNMESİ
(THE SPLIT IDENTITY AS AN OBJECTIVE CORRELATIVE FOR THE IRISH SOCIOECONOMIC DICHOTOMY IN BRIAN FRIEL'S PHILADELPHIA HERE I COME! )

Author : Mahasen Badra    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Bu makale İrlanda'daki siyasi ve dini ikiliklerin Brian Friel'in (Philadelphia Buraya Geliyorum!) (1964) üzerindeki etkisini incelemeyi önermektedir. Siyasi olarak İrlanda, Kuzey İrlanda ve Güney İrlanda'ya ayrılmıştır. İlki her zaman İngiltere'nin bir parçası olmasına rağmen, ikincisi Serbest Devlet veya Cumhuriyet olarak adlandırıldı. İki büyük siyasi parti her zaman İngiltere'ye ait Protestan Sendikacılar ve Güney İrlanda'daki Katolik çoğunluğu ve Kuzey İrlanda'daki nüfusun üçte birini oluşturan milliyetçilerdi. İrlanda siyasi ve dini ikilemi, Friel'in oyunları neredeyse tamamını yabancılaşma, yer değiştirme, göç, ekonomik başarısızlık, hayal kırıklığına uğramış umutlar ve ailenin iletişim eksikliği gibi temalarla gölgelemeye devam etti. Philadelphia'ya Geliyorum! Friel, İrlanda'nın Amerika'ya göçü temasını ve İrlandalı gençlerin İrlanda'nın ekonomik ve sosyal ıssızlığından kaçma arzusunu ele alıyor. Oyun, Philadelphia'ya gitmek üzere olan Gar O’Donnell etrafında dönüyor. Oyundaki en dikkat çekici suprarealism, Friel'in Gar karakterini iki aktörün oynadığı bölünmüş bir kimlikle sunmasıdır: Public Gar ve Private Gar. Gar'ın bölünmüş kimliği sayesinde Friel, İrlandalı genç adamın ruhunun yer ve insanlara doğru derinlerde ilerleyen aşk / nefret ikilemini dramatize eder. Teknik yeniliği, mizah, zekâ, ironi, komik ve trajik dönüşleriyle oyun, birçok eleştirmenin dikkatini çekti ve geniş bir popüler ve uluslararası başarı kazandı. Gar'ın bölünmüş kimliği İrlanda toplumunun sosyal, ekonomik, dini ve politik ikilemi için nesnel bağlılaşımı olarak manipüle edilmektedir.

Keywords
İrlanda Tarihi, İrlanda Draması, Brian Friel, nesnel korelasyon, Ekspresyonizm

Abstract
This article proposes to examine the influence of the Irish dichotomy of place with its economic, political and religious manifestations on the art of Brian Friel with particular reference to Philadelphia Here I Come! (1964). Politically, Ireland is divided into Northern Ireland and Southern Ireland. While the former has always been part of the United Kingdom, the latter has come to be called the Free State or the Republic. The two major political parties have always been the Protestant Unionists who belong to England and the Nationalists who formed the Catholic majority in South Ireland and one third of the population in Northern Ireland. The Irish political and religious dilemma continued to shadow almost all of Friel's dramatic output with themes like alienation, displacement, emigration, economic failure, frustrated hopes and the family lack of communication. In Philadelphia Here I Come! Friel handles the theme of Irish emigration to America and the desire of the Irish youth to escape the economic and social desolation of Ireland. The play revolves around Gar O’Donnell, a young man who is about to leave for Philadelphia. The most remarkable supra-realistic device in the play is that in which Friel presents Gar’s character in a split identity played by two actors: Public Gar and Private Gar. Through Gar's split identity, Friel dramatizes the love / hatred dichotomy that runs so deep in the Irish young man's soul toward the place and the people. With its technical novelty, humor, wit, irony, comic and tragic turns, the play attracted the attention of many critics and gained a wide popular and international success. Gar's split identity is manipulated as an objective correlative for the social, economic, religious and political dichotomy of the Irish society.

Keywords
Irish History, Irish Drama, Brian Friel, objective correlative, Expressionism

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri