Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÖZ HAREKETLERİ İLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (EMDR) YÖNTEMİNİN PSİKOLOJİK-PSİKİYATRİK KÖKENLİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE ETKİNLİLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME

Bu çalışmada Psikolojik-Psikiyatrik Kökenli Hastalıkların tedavisinde uygulanan Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Yönteminin etkililiğini değerlendirmek için yapılmış ampirik çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen ulusal ve uluslararası veri tabanlarında ve belirtilen anahtar kelimelerle 2010-2020 yılları arasında yayınlanan İngilizce ve Türkçe makaleler taranmıştır. Bu çalışmada taranan yayınlar incelenerek sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. İncelemede “EMDR, “Psikolojik-Psiyatrik Hastalıklar”, “Psychological-Psychiatric Diseases” anahtar kelimeler elektronik olarak taranmıştır. İlk olarak elektronik veri tabanlarındaki tüm özetler, başlıklar ve makaleler incelenmiş ve 105 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar 23 kitap ve 19 bildiri ve 42 çalışma Psikolojik-Psikiyatrik Kökenli hastalıkların dışında olması nedeniyle 21 çalışma incelenmiştir. Araştırma Sonucunda EMDR’ın Psikolojik-Psikiyatrik Kökenli hastalıkların belirtilerinin ve eşlik eden diğer sorunların azalmasında etkili olduğu tespit edilmiştir.Keywords
EMDR, TSSB, Psikolojik-Psikiyatrik Kökenli Hastalıkları, Sistematik Derleme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri