Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AİLEİÇİ İLİŞKİLERDE İSLAMİ DEĞERLERİN VE GELENEKLERİN KORUNMASI

XX yüzyılın 80-90`lı yıllarında ülkemizde büyük sosyal-iktisadi ve kültürel-siyasi değişiklikler baş verdi. Çağdaş dünyamızda yaşanan küreselleşme süreci, teknolojinin gelişimi, internet ve sanallaştırma gibi yeni fikir — Bilgi modelleri bir yandan olumlu değişimlere yol açsa da, bu sürecin tarihsel-kültürel miras, ahlaki-manevi değerler üzerindeki etkisi belirsizdir. Bütün bu değişiklikler, kamu bilincini şekillendiren ve yönlendiren kültürel ve ahlaki değerlere etkisiz ötüşmüyor. Bir bütün olarak Azerbaycan toplumunun ahlaki değerlerine, özellikle aile yaşamında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına şart koşmaktadır. Aynı zamanda, ailenin özellikleri işte Azerbaycan'ın gerçekliğini ve Azerbaycan'ın karakterini yansıtır. Şurada hem modern dünya görüşü hem de modern değerlerin yanı sıra ulusal kültürel özelliklerin, özellikle manevi ve etik değerlerin bir sentezi gözlemleniyor. Ulusların etkileşimi ve kültürel bağların çok boyutluluk sorunu ile ilişkili olan küreselleşme döneminde, ulusal kimliğin korunması öncelikle aile de dahil olmak üzere ulusal değerlerle ilişkilidir. Aile, bir sistem olarak, çok çeşitli ilişkilerle bağlıdır. Bunlar ebeveynler arasındaki ilişkiler, çocuklar arasındaki ilişkiler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiler, uzun ömürlülüğe bağlı büyük annelerin ve dedelerin de dahil olmak üzere farklı nesillerden oluşan bir ailenin içindeki ilişkilerdir. Daha geniş bir bağlamda, aynı zamanda ailenin akrabalarla olan ilişkisidir. Aile ve onu oluşturan bireylerin arasındaki ilişki, onu anlamadan yönetilemeyen karmaşık bir sistemdir. Aile bağlarını güçlendiren faktörler arasında kültürel değerler sisteminin birliği, ailenin doğası ve hedefleri hakkındaki fikirlerin uyumluluğu, çocuk yetiştirme yaklaşımları, eşlerin rolü, sorumlulukları ve görevleri, eşlerin duygusal ortaklıkları vb. gösterilebilir. Modern ailenin refahı, esas olarak ailenin içinde yaşadığı toplumla ve onu topluma bağlayan çok sayıda görünmez kabloyla (dış çevre) bağlıdır.Keywords
Aile, değerler, gelenekler, İslam, modern toplum

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri