Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İDARİ PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SONRASI FARKINDALIKLARI

İş sağlığı ve güvenliği (İSG); çalışanlara tehlike ve risklerden uzak çalışma hayatı sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla 6331 sayılı İSG Kanunu çıkarılmıştır. Çıkan bu kanunla kamu ve özel çalışanlarının İSG eğitimi almaları zorunlu olmuştur. Çalışmamızda Hitit Üniversitesinde çalışan idari personelin katılmış oldukları İSG temel eğitim sonrası farkındalıklarının tespit edilmesi ve çalışanların demografik özelliklerine bağlı olarak bu farkındalıkların farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda araştırmanın evrenini; Hitit Üniversitesi bünyesindeki idari çalışanları oluştururken, örneklemi ise ulaşılabilen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan idari çalışanlar oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda idari çalışanların eğitim sonrası iş sağlığı ve güvenliği farkındalık düzeyleri ve buna etki eden faktörler belirlenmiştirKeywords
İdari Çalışan, İSG Farkındalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri