Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI: TURİZM LİTERATÜRÜNE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Yıllar içerisinde seyahat ihtiyacı bir zorunluluk haline gelmiş, lüks tüketim için alternatif seyahat türleri ortaya çıkmıştır. Seyahat şekillerindeki bu değişiklik, turizmde birçok yeni kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu anlayışı gerçekleştirmenin gerekliliklerinden biri de sosyal girişimciliktir. Sosyal girişimcilik, ticari girişimcilikten farklı olan ve sosyal fayda sağlayan bir girişim türüdür. Sosyal girişimcilik, zamanla turizm literatüründe de yer almaya başlamış ve kavram araştırmacılar tarafından farklı şekillerde incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, turizm literatüründe yer alan sosyal girişimcilik konusunda bilgi birikimine katkıda bulunmak ve araştırmacıların daha sık çalıştıkları konuları ve eksiklikleri olan çalışma alanlarını ortaya koymaktır. Yapılan literatür taramasının ardından turizm literatüründe yapılan sosyal girişimcilik konulu araştırmalar bibliyometrik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada turizm literatüründe Türkçe ve İngilizce dillerinde sosyal girişimcilikle ilgili 35 adet makale incelenmiştir. Bulgulara göre, sosyal girişimcilik kavramının turizm literatüründe 11 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Turizm literatüründeki sosyal girişimcilik araştırmalarının büyük çoğunluğu sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm, eko-turizm ve kırsal turizm ile ilgili araştırmalardır. Bir diğer bulgu ise Türk turizm literatüründe olduğu kadar uluslararası turizm literatüründe de sosyal girişimcilik araştırmalarının yetersiz olduğu bulgusudur.Keywords
Sosyal Girişimcilik, Girişimcilik, Turizm, Bibliyometrik Analiz, Turizm Araştırmaları

References

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ağustos sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri