Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ŞAİR NİGÂR HANIM’IN HÂTIRÂT İSİMLİ DEFTERİNDEKİ ŞİİRLER

Osmanlı’nın son dönem kadın şairlerinden Nigâr Hanım (1862-1918), ölümünden önce hatıra defterleri tutmuştur. Bu defterlere dostları, ailesi ve şair arkadaşlarının yanı sıra saray erkânı da hatıralar yazmışlardır. Yakın çevresinin Nigâr Hanım hakkındaki düşüncelerini barındıran sayfalar, onun hem sosyal hem de edebî hayatının aydınlanmasını sağlayan tarihî birer vesika niteliğindedir. Nigâr Hanım’ın, Millî Kütüphane’de Albüm-i Edîbe (06 Mil Yz A 1698; 65 varak) ve Hâtırât (06 Mil Yz A 1674; 184 varak) adlı ulaşılabilen iki defteri bulunmaktadır. İçerisinde çeşitli dillerde yazılmış yazılar/notlar vardır. Bu çalışmada ise zenginliğiyle dikkati çeken Hâtırât isimli defterin içerisindeki şiirler değerlendirilmiştir. Ahmed Kemâl (Akünal), Manyâsizâde Refîk Bey, Fâ’ik Âlî Ozansoy, Hüseyin Suat Yalçın, Ali Haydar, Mustafa Reşid ve Recâizâde Mahmud Ekrem gibi dönemin şair ve yazarlarının şiirlere yer verdikleri sayfalar, Nigâr Hanım’a karşı hissedilen duyguları göstermesi bakımından değerlidir. Ayrıca 1891-1916 yılları arasında yazıldığı anlaşılan şiirlerde övgünün ön planda olduğu ve çeşitli eserlerden de yararlanıldığı dikkati çekmiştir.Keywords
Nigâr Hanım, XIX-XX. Yüzyıl, Hâtırât, Şiirler.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri