Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DÜNDEN BUGÜNE İŞ DÜNYASINDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ; MALATYA ÖRNEĞİ

Son yıllarda önem kazanan girişimcilik kavramı, yeryüzündeki işçi ve işverenlerin demografik yapısında önemli farklılıklar oluşmasını sağlamış ve bu farklılıklar kadınları da bir hayli etkilemiştir. Girişimcilik kavramı önem kazanmadan önce kadınların görevi ev işleri olarak görülmekteydi. Fakat sanayi devriminden sonra kadınların iş yaşamına atılmalarının önü açılmıştır. Tarih boyunca erkek arenası olarak algılanan girişimcilik, şimdilerde kadınların dokunuşları ile evrimleşmektedir. Öyle ki bütün dünyada kadın girişimciliği artmakta ve ekonomik bir değer haline gelmektedir. Yinede az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu arenada kadınların boy gösterebilmeleri oldukça zordur. Bu bağlamda bu çalışma, Malatya'da Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı 105 kadın girişimci ile gerçekleştirilen anket ve mülakat sonuçlarını kapsamaktadır. Çalışmanın amacı ise, Malatya'da ki kadın girişimcilerin sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır.Keywords
Girişimcilik, Malatya, Kadın Girişimciliği

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri