Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Kocaeli İzmit İlçesinde spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, İzmit İlçesinde tek olan Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin Spor Bölümü ile seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yönteminden ulaşılabilir olması nedeniyle Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi 11 ve 12. Sınıflar örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma izinleri alındıktan sonra okullarda öğrencilerle toplantılar yapılarak araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirme sonrası Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesinden 132, Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Spor Bölümünden de 27 olmak üzere toplamda 159 gönüllü öğrenci araştırmaya katılmıştır. Gönüllü katılımcılara; sosyo-demografik özellikleri belirlemek için bilgi formu ile 1991 yılında Seber, tarafından Türkçeye çevrilen Beck umutsuzluk ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 25.0 paket programında analiz edildiğinde normal dağılım gösterdiğinden, ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup t-testi, üç ve daha fazla küme karşılaştırmaları için de Varyans analizi kullanılmıştır. Veri analizleri sonucunda; spor yapan ve yapmayan öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca; cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyi, aylık gelir, lisans yılı açısından da sonuçlar anlamlı bulunmaz iken; sayısal bölümde okuyanlar, 16 yaşında olanlar, 11. Sınıfa devam edenler, Anadolu lisesinde okuyanlar ve şiddet görenlerde anlamlı derecede umutsuzluğun yüksek olduğu görülmüştür. Sayısal bölümde okuyan öğrencilerin umutsuzluk puanı yüksek iken, spor bölümünde okuyan öğrencilerin puanları düşük bulunmuştur. Sonuçta lise düzeyinde spor yapmaktan öte yaş dönem özellikleri gereği akademik kaygılar ve duygusal özelliklerin umutsuzluk düzeyinin değişiminde önemli birer faktör olduğu, konuyla ilgili deneysel çalışmaların planlanmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.Keywords
Lise öğrencileri, Umutsuzluk, Spor, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri