Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PEYGAMBER’İN İLETİŞİM DİNAMİKLERİ VE METOTLARI

İletişim hem insanların hem de toplumun kurumlarının varoluşlarının mutlu ve huzurlu sürdürebilmeleri için gerekli bir yetenektir. O yüzden iletişimin sadece konuşmaktan ibaret olduğunu sanmak yanılgıdır. İletişim, kişinin ve toplumun “ben” olmaktan çıkıp “Biz” olmasını sağlayan herşeydir. Örneğin, iletişim bazen konuşmak, bazen susmak, bazen bakmak, bazen gülmek, bazen yazmak, bazen bir reklam afişidir… Allah’ın peygamberlerini yeryüzüne gönderirken yüklemiş olduğu temel görevleri; insanlara Allah’ın emirlerini bildirmektir. Davet kriterleri ilahi olan bir görevin, metotları da ilahidir veya ilahi şemsiyenin gölgesi altındadır. Bu metotlar, Peygamberlerin gönderdikleri toplumların özelliklerine göre farklılık arzedebilmiştir. Her Peygamber, yabancı topluluklara değil, tanıyıp bildiği, kısa öz bir ifade ile içinde doğup büyüdüğü toplumlara gönderilmiştir. Kültürüne ve diline yabancı olduğu bir toplumda göreve başlamak, birçok açıdan Peygamber’in davetini güçleştirecektir. Toplumun fertleri ile iletişim kurabilmek, toplumun dili, kültürü ve inançları gibi toplumu meydana getiren değerlerin bilinmesi ile ancak mümkün olur. Bundan dolayıdır ki, Allah Kur’an’da: “Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki (emrolunduklarını) onlara apaçık anlatsın…” (İbrahim, 14/4) Ayeti Kerime’de her kavmin dilinde gelen peygamberlerin nedenine vurgu yapılmaktadır. Bu durumu şu şekilde özetlemek de mümkündür: Peygamberin getirdiği mesajlarının muhatapları tarafından anlaşılması, din hususunda yanlışa düşülmemesi amacıyla kavmin diliyle gönderilmiştir. Bu durum, Peygamber ile gönderilmiş olduğu toplum arasındaki iletişimin en yüksek düzeyde ve hiçbir aksaklığa uğramadan sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için olması zaruri durumdur. Cihanşümul bir Peygamber ve bu Peygamber’in öğretilerinin de Cihanşümul olmasını sağlayan temel dinamiklerinin olmasını da zaruri kılmıştır. Peygamber’in, muhatabı olan bütün insanlık ile iletişimini sağlayacak ve bütün dünya ile bu iletişim ağını kuracak temel dinamikleri şöyle sıralamak mümkündür: 1. Tevhid 2. Ahlak 3. Adalet 4. Hoşgörü 5. Kuşatıcı (Evrensel) 6. Örnek 7. Güven (Emin) Peygamber bu dinamiklerle, kişilerin ve toplumların özelliklerini de göz önünde bulundurarak, muhataplarıyla iletişimde kullandığı metotların en önemlisi sözlü iletişimdir.Keywords
İletişim, Din ve İletişim, Peygamber ve İletişim

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri