Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE KİMLİK SİYASETİ SORUNLARI VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

Toplumları bir arada tutan ve birlikte yaşama kültürlerini güçlendiren birçok etken vardır. Bu etkenler içerisinde kimliğin rolü ayrıca ön plana çıkmaktadır. Modernliğin evrildiği postmodernlik döneminde kimlikler aynı zamanda bir siyaset biçimine dönüşerek toplumda yer edinmişlerdir. Son dönemlerinde zor zamanlar geçiren Osmanlı’nın nasıl kurtarılabileceği ve farklı kültürlerden oluşan tebaasının hangi yollarla bir arada tutulabileceği üzerine birçok düşünce akımı ortaya çıkmıştır. Bu akımlar bir taraftan da savunucularının ve eleştirenlerinin siyasal kimliklerini oluşturmuştur. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla birlikte çeşitli dönüşüme uğrayan bu kimlik siyasetlerinden iki ana akım olarak ifade edilebilecek Kemalizm ve İslamcılık ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada özellikle postmodern dönemde bu iki akımın Türkiye’de kimlik siyaseti ve sorunları perspektifinden değerlendirmesi yapılmıştır. Modernliğin sıkıntıları olarak ele alınan bu sorunlara yönelik farklılıklarla birlikte yaşama pratiğinin savunusu anlamına gelen çokkültürcülük kavramı çözüm önerisi olarak sunulmuştur.Keywords
Kimlik Siyaseti, Kemalizm, İslamcılık, Çokkültürlülük, Türkiye

References

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ağustos sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri