Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İMGEDEN SÖZE- OVİDİUS’UN “DÖNÜŞÜMLER” (METAMORPHOSES) BAŞLIKLI ŞİİRİNDEN BİR EKPHRASİS ÖRNEĞİ YAHUT “AENEAS’IN KRATER’İ”

Eski Yunanca bir sözcük olan “ekphrasis”, basitçe “betimleme” demektir. Yazın dilinde “ekphrasis”, imgesel ya da gerçek bir sanatsal nesneyi, sözbilim (retorik) aracılığıyla tasvir etmeyi ifade eder. Eski Yunan edebiyatının en güzel –ve en eski- ekphrasis örneklerine, Homeros, Hesiodos, Aiskhylos, Euripides ve Philostratos’un eserlerinde rastlıyoruz. Öte yandan Vergilius ve Ovidius gibi Romalı şairler de yapıtlarında “ekphrasis”ten faydalanmışlar, başka türlü söylersek, belli bir sanatsal nesneyi, yazın aracılığıyla görünür kılmayı tercih etmişlerdir. Ovidius’un günümüze ulaşan en uzun eseri olan, on beş kitaptan oluşan ve çoğu Yunan ve Roma mitolojisinden seçilen kahramanların olağanüstü dönüşümlerini anlatan “Dönüşümler”i (Metamorphoses), şairin, bu türden üç betimlemesini içerir. Bunlar sırasıyla, “Güneş Tanrısı Sol’un Sarayı”, “Arakhne’nin Dokuması” ve “Aeneas’ın Kadehi”dir (Krater). Bizim bu çalışmadaki amacımız, “Dönüşümler”in, on üçüncü kitabında resmedilen ve rivayete göre, Delos kralı Anius’un, adadan ayrılmak üzere olan Troyalı yiğit Aeneas’a armağan olarak sunduğu –ve bu sebeple kimi kaynaklarda “Anius’un Kadehi” olarak da geçen- ve çağdaş araştırmacılar tarafından fazla irdelenmemiş olan kadehi -üzerindeki tasvirlerle birlikte- yakından incelemektir.Keywords
Ekphrasis, Ovidius, Dönüşümler, Aeneas, Krater

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri