Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) ALANINDAKİ TEZLERİN BİBLİYOGRAFYASI

BOBİ FRS 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanmaya başlanmış olup, YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne ait internet sitesindeki tarama sonucu bu alanda erişim izni olan toplam 14 adet teze ulaşılmıştır. Söz konusu siteden elde edilen verilerin bibliyografya çalışması yapılarak, araştırmanın bulgular kısmında, lisansüstü tezlerin üniversitelere ve tez danışmanlarına göre dağılımı ile tez konuları vb. bilgilere göre sınıflandırma yapılmıştır. BOBİ FRS ile ilgili tezlerden bir kısmı anket çalışması bir kısmı ise BOBİ FRS’nin VUK veya TMS/TFRS ile karşılaştırması yapılarak tamamlanmıştır. Tezlerin içeriğine dair çeşitli bilgilerin sunulduğu bu çalışma, BOBİ FRS ile ilgili çalışmalar yapacak araştırmacılara hem ön bilgi vermesi hem de çalışma alanlarını yönlendirmesi açısından önem taşımaktadır.Keywords
TMS, Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS).

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri