Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TENİS OYNAYAN ÇOCUKLARIN KABA MOTOR BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı aynı yaşta olan, tenis sporu ile uğraşan ve tenis oynama süresi farklı olan iki grubun kaba motor becerilerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya bir tenis kulübünde tenis antrenmanı yapan 7-8 yaşlarındaki 30 erkek çocuk gönüllü olarak katıldı. Bu iki gruptan birinin tenisle uğraşma süresi 12-24 ay (20.40±5.79 ay) (lisanslı) arasında iken diğer grup sporcuları ise tenise henüz yeni (2.10±0.73 ay) (yeni) başlamışlardır. Deneklerin sıçrama, çabukluk ve denge düzeyleri incelendi. Deneklerin sıçrama becerilerini ölçmek için uzun atlama ve tek ayak üzerinde sıçrama testleri uygulandı. Uzun atlama, atlanılan metre cinsinden mesafe olarak kaydedilirken, tek ayak üzerinde sıçrama testi ise sıçrama adedi olarak kaydedildi. Deneklerin çabukluk becerileri tenise özgü bir test ile değerlendirildi ve testi bitirme süreleri kaydedildi. Tek ayak üzerinde durma testi ile deneklerin denge düzeyleri ölçüldü. Verilerin analizi SPSS 21 programı kullanılarak yapıldı. Veriler normal dağılım göstermediğinden iki grup arasındaki karşılaştırma Mann Whitney-U testi ile yapıldı. Lisanslı olarak tenis sporu ile uğraşanlar ile tenise yeni başlayan çocukların durarak uzun atlama, tek ayak üzerinde durma ve tek ayak üzerinde sıçrama değerlerinin istatistiksel olarak farklı olmadığı tespit edildi (p>0.05). Çabukluk süreleri karşılaştırıldığında ise, lisanslı tenisçilerin parkuru istatistiksel olarak daha kısa sürede bitirdikleri tespit edildi (p<0.01). Sonuç olarak erken yaşlarda tenis sporuna başlamak motorik özelliklerin en önemlilerinden biri olan sürati ve dolayısıyla çabukluğu arttırmak adına çok önemlidir.Keywords
Tenis, çabukluk, sıçrama, denge.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri