Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜRESELLEŞMENİN SENDİKALAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: İNGİLTERE’DE 1980 SONRASI SENDİKACILIĞIN DURUMU

Küreselleşme; uzun ve geniş bir tarihsel arka plana sahip olmak ile birlikte, özellikle 1980’li yıllar itibariyle dünyada birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşatmıştır. Bu değişim rüzgârlarından etkilenen en önemli alanlardan biri de sendikacılık olmuştur. Sendikacılık, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlayan süreçte; 1945 yılından 1970’lerin sonuna kadar devam eden Keynesyen ekonomi politikaları ile “altın çağı”nı yaşamıştır. 1973 petrol krizi ve 1980’li yıllar boyunca etkisini tüm dünyada gösteren küreselleşme rüzgârları ile birlikte uygulanan neoliberal ekonomi politikaları bağlamında sendikacılık faaliyetleri gerileme göstermiştir. 1980 sonrası dönemde sendikalar; üye sayısının azlığı, masada toplu pazarlık gücünün azaldığı ve çatışmacı kimliğinden ziyade uzlaşmacı bir düzlemde faaliyet göstermeye çalışmışlardır. Sendikacılıktaki bu gerileme süreç içinde çalışma hayatına yansımış, bu durum kendisini çalışma ilişkilerinde “sendikasız endüstri” olarak göstermiş ve küreselleşmenin getirmiş olduğu yeni çalışan kimlikleri ile iş hayatında kendisine yer bulmuştur.Keywords
Küreselleşme,Sendikacılık,Neoliberal Ekonomi,İngiltere

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri