Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


7253 SAYILI “İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİŞİLİK HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplumsal hayatımızla birlikte iletişim kavramına ilişkin tanımlarımızı da dönüştüren/değiştiren internet ortamının ve beraberinde getirdiği yeni medya düzeninin yeni ve farklı hukuki düzenlemeler gerektirdiği açıktır. Nitekim mekân ve zaman birliği içinde yaşayan toplumların birlikte yaşama kurallarını düzenleyen toplumsal ahlak ve hukuk kurallarının mekânın ve zamanın anlamsızlaştığı, kişilerin gerçek kimliklerinin dışında sanal kimliklerle anonimleştiği bir ortamda geçerliliği tartışmalıdır. Yeni medya, teknolojideki gelişmelerle sürekli değişen şartlara uyumlu kendi etik ve hukuk düzenlemelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda gerek devletlerin gerekse uluslararası kuruluşların yaptıkları düzenlemelerle bir yandan başta kişilik hakları ve ifade özgürlüğü olmak üzere haklar ve özgürlükler arasındaki dengeyi yakalayabilmesi, diğer yandan ise uluslararası sınırlardan bağımsız denetimi güç bir yapıya sahip bu alanda uygulanabilir kurallar getirilebilmesi önem arz etmektedir. İfade özgürlüğü, yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ve özellikle kullanıcı türevli içeriklere ve etkileşime izin veren sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile güçlü, hızlı ve etkili bir kullanım alanı edinmiştir. Bununla birlikte küresel birer ticari işletme olarak faaliyet gösteren sosyal medya platformları, kişilik haklarının ihlali ile ifade özgürlüğü arasında denge kurma sürecinde önemli sorunlarla karşılaşabilmektedir. Devletler, sosyal medya platformları ve kullanıcılar arasındaki ekonomik, siyasi ve hukuki çıkar çatışmaları ise söz konusu düzenlemeleri hassas bir boyuta taşımaktadır. Bu çalışma, 29.07.2020 tarihinde kabul edilen ve 31.07.2020 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan 7253 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un ifade özgürlüğü ve kişilik hakları bağlamında incelenmesini amaçlamaktadır. Nitekim doğaları gereği çoğu zaman birbirleri ile çelişen ve üstün değer kavramı çerçevesinde ele alınması öngörülen bu iki hak, sosyal medya platformları ile yeni ve büyük ölçüde denetimsiz bir alan bulmuştur. Diğer yandan 7253 Sayılı Kanun öngördüğü ağır yaptırımlarla sosyal medya platformlarını içerik kaldırmaya teşvik ederek bir nevi sansür mekanizmasına dönüşmeleri tehdidini de içinde barındırmaktadır.Keywords
Kişilik hakları, 7253, İnternet, Sosyal Medya, İfade Özgürlüğü

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri