Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ BİREYSEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: TOKAT MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ

Davranışsal iktisat yeni bir alan olup bireylerin ekonomi içindeki karmaşık olan davranışlarını psikolojik faktörler etkisiyle açıklamaktadır. Klasik iktisadın öngörülerine psikoloji desteği eklenerek bireylerin satın alma davranışları tahmin edilebilir. Böylece hane halkları yaptıkları mantıksal hataları fark edip daha mantıklı tercihlerde bulunabilirler. Şayet tüketiciler doğru tercihler yapmazsa ekonomik yaşamları olumsuz etkilenebilir. Tüketiciler doğru tercihlerde bulunmadıkları takdirde ekonomik yaşantıları olumsuz etkilenebilir. Bu araştırmanın amacı, bireylerin sosyoekonomik ve demografik özelliklerine göre satın alma davranışlarının farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma Tokat Merkez’de ikamet eden 18 yaş ve üzeri tüketicileri kapsamaktadır. Araştırma verileri yüz yüze görüşmek suretiyle anket yoluyla 402 tüketiciden derlenmiştir. Örneklemin seçiminde kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada faktör analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların satın alma davranışlarının yaş, eğitim durumu ve uğraş alanlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.Keywords
Satın Alma Kararları, Davranışsal İktisat, Tek Yönlü Varyans Analizi

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri