Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AZERBAYCAN'DA MODERN İHTİYAÇLAR DÜZEYİNDE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ

Dış ülkelerle ticari ilişkilerin genişlemesi, ekonomik olarak gelişmiş ülkeler arasındaki değerli yerine ivme kazandırmaktadır. Her devlet, diğer devletlerle ticari ilişkiler kurarak gücünü artırmaya ve faaliyetlerini bu doğrultuda genişletmeye çalışır. Azerbaycan'ın dış ekonomik ilişkileri, yeni piyasa kurallarına uygun olarak, birçok ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kurulmasını, dış pazarlara erişim özgürlüğünü ve modern gereksinimler düzeyinde dünya ekonomisine entegrasyon olasılığını gerektirmektedir. Burada ağırlıklı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış ticaret ilişkilerinin genişletilmesi konularını inceleyerek bu alandaki mevcut sorunlar hakkında öneri ve önerilerde bulunmaya çalıştım. Araştırma miktarına rağmen, birçok sorun devam etmektedir. Makalede konunun aciliyeti göz önüne alındığında, bu alanda önemli görülen konuların analitik analizine daha fazla yer ayırmaya çalıştım. Ayrıca yazımda dış ticaretin vergilendirilmesi kavramının revize edilmesi, küreselleşme sürecinin etkin kullanılması konusunda bazı önerilerde bulunmaya çalıştım. Dünya ekonomisine yüksek düzeyde entegrasyonu gerçekleştirmek için, Azerbaycan'da dış ticaret ilişkilerini modern gereksinimler düzeyinde düzenlemek için mekanizmaların oluşturulmasında elektronik sistemlerin aktif olarak kullanılması, bu alanda bir bilgi portalı oluşturulması önerilmektedir.Keywords
dış ticaret ilişkileri, finans, rekabet, devlet gelirleri, maliye ve vergi politikası, dünya ekonomisi, yatırımlar.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri