Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SALDIRGANLIK DAVRANIŞININ OLUŞUMUNA ETKİ EDEN KARANLIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde Karanlık kişilik özelliklerinin Saldırganlık davranışına etkisini sınamayı hedeflemektedir.

Yöntem: Araştırmanın analiz kısmı anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Trakya Üniversitesi/Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim gören 100 kadın ve 120 erkek öğrenci ile anket yapılmıştır. Ankette katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerini anlamak için katılımcılara 5; Karanlık kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak için 12 ve Saldırganlık davranışını belirlemek için 29 ifade yöneltilmiştir. 

Bulgular: Çalışma verileri, faktör analizi uygulanarak yeniden boyutlandırılmıştır. Karanlık kişilik özellikleri değişkeni 3; Saldırganlık değişkeni 1 alt boyutta toplanmıştır. Karanlık kişilik özellikleri değişkeni 3 alt boyutta toplanmış ve Makyavelist Kişilik özellikleri (MPT), Mükemmeliyetçi Kişilik özellikleri (PPT) ve Narsist kişilik özellikleri (NPT) olarak adlandırılmıştır. Saldırganlık değişkeni 1 alt boyutta toplanmıştır. Analiz kısmında bağımsız değişken olan Karanlık kişilik özellikleri alt boyutlarının, Saldırganlık davranışına olan etkisi incelenmiştir. Araştırma hipotezlerinin testi için SPSS paket programı kullanılarak regresyon analizi yapılmıştır.Keywords
Karanlık kişilik özellikleri, Makyavelist Kişilik özellikleri

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri