Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLLÜSTRASYONDA SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME ÖNERİSİ: YERYÜZÜ PİGMENTLERİYLE EL YAPIMI SULU BOYA ÜRETİMİ

İçinde yaşadığımız doğa renklerle doludur ve tarih boyunca insanoğlu doğadaki eşsiz renkleri kalıcı hale getirebilmek için doğal kaynaklı renklendiriciler ile denemeler yaparak çeşitli yöntemler geliştirmiştir. İlk insanlar, doğadaki bitkilerden, hayvanlardan, mineral ve topraklardan pigment çıkarabileceklerini keşfetmiş ve toz halinde olan pigmenti sıvı bir madde ile karıştırarak ilk boyaları elde etmişlerdir. İllüstrasyonun ortaya çıkışı, görsel bilgiyi aktarım aracı olarak kullanıldığı düşünülen ilk insanların yapmış oldukları mağara resimlerine dayandırılmaktadır. Doğal pigment ve mağara suyunun karışımıyla elde edilen ilkel sulu boya türü ve o dönemin kendine has araç gereçleri illüstrasyonda kullanılan teknik ve malzemelerin öncüsü olmuştur. 19. yüzyıla kadar boyalarda kullanılan pigmentlerin kaynağı doğa iken, kimya alanındaki buluşlar ve gelişen sanayi ile birlikte boya üretiminde yeni bir dönem başlamıştır. Son yıllarda, üretilen sentetik boyaların çevreye verdiği zararların ortaya çıkmasıyla birlikte doğal pigment ve boyalarla ilgili araştırmalar çoğalmış, kullanım şekilleri yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Bu araştırmada, ilkel insanların kullandıkları en eski pigmentlerin kökeni, boyaların bileşimleri, sulu boya ve illüstrasyonun gelişimi üzerine literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın proje kısmında, mağara sanatçılarının paletlerinde kullandığı boyalardan ilham alarak oluşturulan ‘Misi Paleti’nin yeryüzü pigmentleriyle el yapımı sulu boya üretim süreçleri paylaşılmıştır. Atalarımızın kullanmış olduğu sanat materyallerini ve tekniklerini yeniden öğrenmek, keşfetmek ve üretmek, binlerce yıllık pigmentler sayesinde tasarımcıların yeryüzü ile iletişim kurmasına ve sürdürülebilir tasarım uygulamaları hakkında kendilerini geliştirip farkındalık oluşturmalarına olanak sağlayabilir.Keywords
Sürdürülebilir tasarım, illüstrasyon, doğal pigmentler, sulu boya, el yapımı sulu boya.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri