Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇEVRİMİÇİ ENSTRÜMAN EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Müzikal enstrüman eğitimi yüz yüze eğitimin yoğun olarak kullanıldığı alanlardandır. Öğretmen ve öğrenci iletişimi eğitim sürecinin başarıyla tamamlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple online öğrenme modeli birçok disiplinde yaygın kullanım alanı bulmasına rağmen müzikal enstrüman eğitimi için genellikle tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılmıştır. Türkiye’de üniversitede düzeyinde online öğrenme modelinin kullanıldığı müzik bölümü bulunmamaktadır. Covid-19 pandemi tedbirleri sebebiyle ise yaklaşık bir buçuk dönem bu model ile dersler yürütülmüştür. Bu çalışmada çevrimiçi enstrüman öğrenimi ile ilgili bir değerlendirilme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel model kullanılarak yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu online müzikal enstrüman öğrenimi almış olan öğrencilerin bu süreçteki deneyimlerini belirlemek üzere oluşturulmuştur. Çalışma grubunu 7 konservatuvar öğrencisi oluşturmuştur. Görüşmeler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler kodlanarak düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin enstrüman derslerini normalden daha yoğun olarak geçirdikleri, süreç boyunca farklı yazılımlar kullanmaya başladıkları, ses kalitesi ile ilgili sıkıntılar yaşadıkları, gerçek durumlarını karşıya aktaramadıkları, değerlendirmelerin süreç üzerinden gerçekleştiği belirlenmiştir.Keywords
Müzik eğitimi, çalgı eğitimi, çevrimiçi öğrenme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri