Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TOPLUM 5.0 VE İŞLETMELER

İnsanlığın gelişiminde tarih sürecindeki farklı aşamalarda geçmesi önemli olgulardan birisidir. İnsanlık tarihindeki başlangıç süresinde inanların en temel ihtiyaçları içerisinde olan beslenmenin avcılık ile gidermelerinin beraberinde avcı toplumu olarak isimlendirilmiş ve tarımından başlamasını sağlamıştır. Tarımla başlayıp yerleşik hayat düzenindeki insanların da bir arada yaşamasında önem teşkil etmiştir. Bundan dolayıdır ki küçük toplulukların içerisinde bulunan insanların yerleşik düzenini yenilikler beraberinde devletleşme aşamasına doğru ilerlemeye başlamışlardır. Söz konusu sanayi devriminin başlaması ile birlikte halklar kendilerinin gelişimini özendiren ve seri bir şekilde üretim yapabilen yapılar haline gelmişlerdir. İnsanlık tarihindeki entegrasyonun gruplandırılmasında avcı toplumların Toplum 0.1 tarımın gelişiyle toplayıcı şeklindeki nitelendirilmiş toplumların Toplum 0.2, sanayi devrimiyle birlikte seri üretime geçen toplumları da Toplum 0.3 olarak isimlendirilmiştir. Bilgisayarın icadıyla bilgi paylaşımının da aktifleşmesinde ise Toplum 0.4 ortaya çıkmıştır. Bilgi ile iletişimdeki teknolojilerde ise yaşanılan üstün gelişmelerin, toplum yapısını ayrıca sanayi içerisindeki köklü revizyonları oluşturmaktadır. 20. Yüzyıl sonlarında ise yaşanılan yapay zekanın, robotik, nesnelerin internetini, otonom araçları, 3D yazıcıları, nanoteknolojiyi, biyoteknolojiyi, artırılmış gerçekliği, enerji depolamayı ayrıca hesaplamanın da ilk ve en umut verici uygulama alanlarından biri olan kuantumun bilgi işlem şeklinde gelişim gösteren teknolojik çabalarında toplumsal ile ekonomik yaşam üzerindeki bir entegrasyon sürecini ortaya çıkarmıştır. Bu dönüşümdeki süreçte bir sonraki adım olan Toplum 5.0 olarak isimlendirilmiştir. Diğer bir ismi ise süper akıllı toplum olan Toplum 0.5 ise Toplum 4.0 üzerine kurulmasının yanı sıra zenginlik içerisindeki yaşayan ayrıca insan merkezli yaklaşımı hedef edinen bilgi toplum türü şeklinde de tanımı yapılabilmektedir.



Keywords
Toplum 5.0, İşletmeler, Bilgi Toplumu

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri