Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GELENEKSEL TÜRK DOKUMA VE İŞLEME SANATINDA KULLANILAN BAZI ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRK MODERN RESSAMLAR TARAFINDAN ÇALIŞILMASI

Dokuma ve işleme sanatı Anadolu’da uzun bir geçmişi olan önemli geleneksel sanatlarındandır. Sabrın ve zarafetin nakşedildiği işleme sanatıyla birlikte toplumun bir tür sesiz iletisi olan yüzlerce yıllık geçmişiyle dokuma sanatı birçok alana konu olmuştur. Bu alanlardan birside Türk resim sanatıdır. Bu bağlamda geleneksellik içeren dokuma ve işleme faaliyetleri Türk resim sanatının modernleşme sürecinde konu olarak bazı ressamlar tarafından çalışıldığı görülmektedir. Modern Türk sanatçıları bu konuları natüralist ve kübist-konstrüktivist gibi iki farklı anlayışta resmetmişlerdir. Bu araştırmada, oldukça özgün resimler ortaya koyan Malik Aksel, Turgut Zaim, Nurullah Berk, Maide Arel gibi sanatçıların gözünden geleneksel yaklaşımlarla işleme ve dokumada kullanılan tezgâh, gergef, kirmen, kirkit gibi bazı geleneksel el araç ve gereçlerin modern Türk ressamlarının çalışmalarında ele alınış biçimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Keywords
Modern Ressamlar, Dokuma, Halı Tezgahı,

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri