Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÖLGESEL KALKINMADA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ROLÜ: SON DÖNEMDE KURULAN YENİ ÜNİVERSİTELERDEN BİRKAÇ ÖRNEK

Küresel dünyada bilgi toplumunun temelini oluşturan eğitim olgusu, kalkınma için de bir güç kaynağıdır. Üniversiteler genel itibariyle ülke ekonomilerine ve kalkınmasına olumlu katkı yaparken bulundukları şehirlerin gelişmesine ivme kazandırma ve o bölgede yaşayan insanların sosyo-kültürel açıdan gelişmesine olumlu etki eden üst düzey kurumlar olarak kabul görmektedir. Son dönemde Türkiye’de ülke genelinde üniversiteleri yaygınlaştırmak hedefiyle “her ile bir üniversite“ kurulmuştur. Bu çalışmada özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni kurulan üniversite ve yüksekokulların bölgesel kalkınmaya ne ölçüde katkısı olduğu hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan incelenmiş; üniversite öğrenci harcamaları bağlamında üniversite kent ekonomisi etkileşimi ve harcamaların yerel ekonomiler üzerinde meydana getirdiği direk ve dolaylı etkiler ele alınmıştır. Üst düzey eğitim veren kurumlar olarak üniversiteler toplumsal gelişme ve bölgesel kalkınmada sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda etkili olabildiler mi sorusuna cevap aranmıştır. Bu çalışmada temel olarak yerel gelişmede önemli bir yere sahip olan üniversiteler bölgesel gelişme süreci üzerindeki etkileri bağlamında analiz edilmiştir.Keywords
Yüksekögˆretim, Üniversiteler, Bölgesel Kalkınma, Öğrenci Harcamaları

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri