Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FAKÜLTE YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİ VE KOORDİNASYON YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma özel Yakın Doğu Üniversitesi fakülte yöneticilerinin yönetim surecilerini ve koordinasyon becerilerinin ölçülmesi analizi için alt amaç̧ sorularına yanıt aranarak yapılmıştır. Bu amaç̧ doğrultusunda.2010-1012 öğretim yılında Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan dokuz fakülte içinde yapılmıştır, rastgele dağıtılan anketlerin öğretim üyeleri tarafından toplam l2ö öğretiın görevlisine anket uygulanmıştır. Anket 59 madde içermektedir ve likit tipi ölçek, yedili değerlendirme seklindedir. Öğretim görevlilerinin cinsiyetlerini, yas, medeni durum, okul durumu, kıdem, yönetim dersi alındımı, seminer kurs katılım durumuna göre kriterler belirlenerek hazırlanmıştır: Uygulanması için dokuz fakültede görev yapan 120 öğretim görevlisine anket bırakılmıştır. Fakat 13 tane anket yapılmadan geri dönerek, hatalı anket bulunmamaktadır. Toplam 107 öğretim görevlisinin görüşlerine araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler, bilgi çizelgelere bir bir eklenerek, elde edilen bilgilerin istatistiği bilgisayar yardımı ile SPSS 17 paket programından faydalanılarak yüzde, T-testi, ANOVA, Çoklu kıyaslama, İstatistiksel veri Analizi Sonuçları için de LSD testi y veriler çözümlenmiştir. Bulgular da tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuç̧ olarak, yönetim surecilerinin yöneticilik mesleğinin saygınlığına ve bu mesleğin kabullenilmesi düzeyine ilişkin öğretim görevlilerinin görüşlerine: cinsiyet, çalışılan okul türü̈, yaş, mesleki kıdem ve görev yapılan alan, okulun fiziki yapısının ve örgütsel ikliminin eğitim-öğretim açısından uygunluğuna yönelik akademisyen görüşlerine ise: okul türü̈, yaş, mesleki kıdem ve görev yapılan alan değişkenliklerine göre anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır.Keywords
Eğitim Yönetimi,Yönetim Süreçleri, Yönetim Erkleri.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri