Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FIKHÎ AÇIDAN İNFAK

İnfakın İslâm kültüründeki ehemmiyeti büyüktür. Zira infâk, toplumu oluşturan zengin ile fakir arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlayan en önemli etkendir. Bu sebeple Kur’an’ın birçok âyetinde infâk teşvik edilmiş ve bu âyetler paralelinde Hz. Peygamber’den pek çok hadis varid olmuştur. Bunun yanı sıra sahâbe de ilgili âyet ve hadisleri rehber edinerek infâkı uygulamış ve bu konuda sonrakilere güzel örnek olmuşlardır. Konu ile ilgili gördüğümüz çağdaş çalışmaların geneli infâkın ahlakî yönü veya Kur’an bağlamında kavramsal çerçevesi ile ilgilidir. Bu makalede ise bahsi geçen çalışmalardan istifade etmekle beraber infâkın hukukî boyutu ele alınmıştır. Bu bağlamda da âyet, hadis ve sahâbe uygulamalarından yola çıkarak infâk kavramının mahiyetine ve önemine değindikten sonra Kur’an’ın nüzul sıralaması esas alınarak infâk kavramının çeşitlenme süreci, ana hatlarıyla açıklanmıştır. Ardından fıkhın farklı konuları altında işlenen infâk ile ilgili fıkhî meseleler, şer‘î hükümlerine göre bir tasnife tabi tutulmuştur. Ayrıca infâkın önemli bir çeşidi olan “afv” meselesine de yer verilmiştir.Keywords
İnfak, Nafaka, Hüküm, Vacib, Müstehab, Afv.

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri