Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Girişimci, sistemli ve bilinçli olarak üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren kişidir. Ticari girişimciler, kar elde etmek için risk alırlar. Sosyal girişimci ise, sosyal sorunların çözümüne yönelik yeniliklerden, farklı fırsatlardan ve özgün yaklaşımlardan faydalanarak, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyabilen sosyal liderdir. Sosyal girişimcinin öncelikli amacı para kazanmak değildir. Sosyal girişimlerde elde edilen kâr, sosyal hedefleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır, elde edilen kâr sosyal misyon için bir araç olup, amaç değildir. Günümüzde yeni nesilde öncelikle toplumsal bir sorunu çözmeyi isteyen, duyarlı gençlerin sayısının artmasıyla sosyal girişimcilik gelişecektir. Sosyal girişimciliğin gelişimi için çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren, bir fikri nasıl geliştireceklerini ve çözülmesi gereken bir sorunu nasıl çözebilecekleri öğretilebilir. Çok sayıda girişimci çocuk örneği verilmekle birlikte her girişimci çocuk, çocuk girişimci olmayabilir. Çocukların zihinsel becerilerinin geliştirilmesi önemli bir konudur. Öncelikle mutlu ve değer yaratmanın anlamını bilen, iyi insanlar olarak yetiştirilmelerine özen gösterilmelidir. “Girişimci çocuk” konusu konuşulurken odak nokta para olmamalı, mutlu, ve toplumsal konularda duyarlı olan çocukların sayısının artması için neler yapılabileceği konuşulmalıdır. Çalışmanın amacı, sosyal girişimciliği ve çocuklarda, gençlerde sosyal girişimciliğin gelişmesi için neler yapılabileceğini araştırmaktır. Bu çalışmada sosyal girişimciliğin benzer kavramlardan farklılıkları, Türkiye’de sosyal girişimcilik konusunda yapılan çalışmalardan örnekler, sosyal girişimcilik kişilik özelliklerinin gelişmesi için verilebilecek eğitimler, girişimci çocukların gelişiminde önemli olan faktörler literatür taramasından yararlanılarak verilmiş, konu eğitim, akademi ve iş dünyasından, alanında uzmanların görüşlerinden yararlanılarak değerlendirilmiştirKeywords
Sosyal girişimcilik, yenilik, çocuk girişimcilik, yenilikçilik, girişimcilik ekosistemi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri