Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRENCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK ALGISI: TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK LİTERATÜR TARAMASI

Bu çalışma Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) algı düzeyini incelemek maksadıyla gerçekleştirilmiştir. İlk olarak KSS kavramı, bileşenleri ve faydaları açıklanmıştır. Müteakiben literatür taraması yöntemiyle elde edilen bilgiler derlenmiştir. Sonrasında bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde tartışma ve sonuç belirtilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; öğrencilerin KSS ile ilgili algısının genel olarak olumlu ve yüksek seviyede olduğu, talebelerin KSS ile ilgili aldığı eğitimin yararlı olduğu, en fazla önem atfedilen KSS bileşeninin yasal sorumluluklar olduğu, KSS bileşenleriyle bazı demografik değişkenler arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu, cinsiyete göre dağılımda bulunan farklılıkların ön plana çıktığı, KSS kampanyalarıyla marka bağlılığı ve marka farkındalığı değişkenleri arasında manalı düzeyde ilişkiler bulunduğu, KSS ile kurumsal itibar algısı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, KSS kampanyaları arasında eğitim konularıyla ilgili olanların talebeler tarafından tercih edildiği görülmüştür. Yüksek öğretim kurumu yöneticileri tarafından KSS ile ilgili gerekli hususlar planlı bir şekilde uygulanırsa, üniversite ile ilişki halindeki tüm paydaşların (talebeler dahil) KSS algısı olumlu olarak artabilir. Bu değişim kurum lehine yararlar sağlayabilir.Keywords
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Üniversite Öğrencileri, Algı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri