Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EKONOMİK BÜYÜME TEORİLERİ

Makale, modern ekonomik büyüme teorilerine ayrılmıştır. Makalenin analizi, ekonomik büyümenin bir ülkenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretme kabiliyetinde bir artış olduğunu gösteriyor. Ekonomik büyüme, bu göstergelerin gelişimi ve genişlemesiyle doğrudan ilişkilidir, çünkü bu fırsatlar, mal ve hizmetlerin niceliği ve kalitesi ile kullanılan teknolojileri içerir. Dünyanın dört bir yanındaki ekonomistler, ekonomik büyümeyi farklı şekillerde etkileyen faktörleri gruplandırıyor. Ekonomik büyümenin ana faktörleri doğrudan ve dolaylı, kapsamlı ve yoğun, yönetilen ve yönetilmeyen, ekonomik ve ekonomik olmayan ve b. gruplara ayırın. Genel olarak, ekonomideki duruma ilişkin algımız, genellikle ekonomik faaliyette yıldan yıla meydana gelen değişiklikler temelinde şekillenir. Genellikle durgunluk umutsuzluğa, karamsarlığa, parasal genişleme ise umut ve iyimserliğe yol açar. Bununla birlikte, uzun bir süre boyunca genel ekonomik duruma baktığınızda, tablo değişir. Bu durumda dalgalanmalar önemini yitirir ve büyüme - toplam emisyonların uzun vadeli sürekli büyümesi - genel resimde dikkat çeken tek göstergedir. İyi gelişmiş bir ekonomi, istihdamın teşvik edildiği, bireylere kendi kaderlerini belirleme, yönetme ve kontrol etme fırsatı verilen, adil refahın sağlandığı, sosyal işbirliği ve derneklerin sağlandığı ve insanlığın geleceği olduğu sonucuna varabiliriz. gelişme korunmaktadır. Makale, bunları veya diğer sorunları kapsamlı bir şekilde inceler ve sorunları çözme yönlerini gösterir.Keywords
para-kredi, faiz oranları, enflasyon, işsizlik, durgunluk ve kriz.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri