Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURUMLARINDA OFİS ORTAMINDA ÇALIŞANLARIN RİSK ETMENLERİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İşyerleri, yapılan işin esasına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere üçe ayrılır. İş kazaları ve meslek hastalıkları denildiğinde şantiye ve madenler düşünülmektedir. Ancak, iş kazası ve meslek hastalığı ihtimali düşük olmasına rağmen ülke genelinde en fazla çalışma alanları ofislerdir. Ofislerde, 6331 sayılı yasaya göre işverenin yapması gereken yükümlülükler mevcuttur. Kamu ve özel sektörün her kademesinde çalışanları barındıran ofislerde çalışanlar risk etmenlerine maruz kalma ihtimali mevcuttur. Ofis çalışanları, en fazla fiziksel, psikososyal ve ergonomik risk etmenlerine maruz kalmaktadır. İşveren, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlaması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme ihtimali yüksektir. Bu çalışma, Samsun ilindeki kamu ve özel sektör kurumlarında bulunan 246 ofis çalışanlarına yönelik, fiziksel, psikososyal ve ergonomik risk etmenleri algı düzeylerini incelemek üzere 28 sorundan oluşan bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar “IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile analiz edilmiş ve “Cronbach Alpha (α)” değeri 0.667 bulunmuştur. α değerinin 0.6< α <0,8 aralığında olması çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucunda, katılımcıların çoğunluğunun kadın, 26-33 yaş grubu, lisans mezunu ve kamu kurumunda çalışmaktadır. Psikososyal risk etmeni algı düzeyinin aylık gelire bağlı, ergonomik risk etmeni algı düzeyinin çalışılan sektöre ve haftalık çalışma süresine bağlı olarak değiştiğini ve fiziksel risk etmeni algı düzeyinin ise demografik verilere bağlı olarak değişmediğini tespit ettik.Keywords
Ofis Ortamı, Risk Etmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kamu ve özel sektör, İstatistiksel veriler

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri