Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KARABAĞ'IN AĞDAM İLÇESİ VE DOĞU ANADOLU'NUN ERZİNCAN İLİ AĞIZLARINDA ORTAK İSİM ÖZELLİKLERİ

Bu araştırmada Doğu Anadolu'nun Erzincan İli ağızları ile Karabağ'ın Ağdam bölgesinin ağızları araştırılmıştır. Araştırma sırasında belli olmuştur ki, her iki bölge ağzında çok güzel, akıcı, büyük çoğunluğun anladığı konuşma tarzı vardır. Erzincan yöresi, bir çok geçit ve boğazlarla Doğu Anadolu ağızlarını Doğu Anadolu'ya bağlayan bir özellik göstermektedir. Erzurum yaylaları ile başlayıp, Sivas yönünde uzayarak, Malatya yönünde sarkan Erzincan ili diyalektolojik konumuyla tam bir geçiş bölgesi karakteri taşımaktadır. Doğuda Erzurum ile Batıda Sivas'a açılan, ulaşım kadar kültürel yaklaşımın da kolay olduğu Erzincan'da diyalektolojik geçişi somut bir biçimde görebilmek mümkündür. Göçler, Depremler, iklim ve coğrafî şartlar Erzincan dil kültürüne etki ederek kendine has bir ağzın doğmasına yol açmıştır. Yukarıda belirttiğim her iki bölgenin ağızlarında isimlerin bir çok ortak özellikleri vardır. Bu araştırmada her iki bölge ağızlarında isimlerin bazı ortak özellikleri incelenmeye sevk edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Erzincan ağızları dil ve üslubca Azerbaycan'ın Ağdam bölgesi ağızlarına çok yakındır. Doğu Anadolu'nun Erzincan İli ağızları ile Karabağ'ın Ağdam bölgesinin ağız ve şivelerinde kullanılan isimler araştırılmış ve örnekler sayesinde her iki bölge ağızlarında olan isimlerin kendinehas tüm özellikleri incelenmiştir. Bu konuda Türkiye ve Azerbaycan bilim adamlarının araştırmalarına da başvurulmuştur. Araştırma sırasında her iki bölge ağızlarında işlenen isimler yapı ve özelliklerine göre, leksik ve gramer açısından araştırılmış, isime has özellikler belli kadar incelenmiş ve sonuçlar ortaya çıkmıştır.Keywords
Karabağ, Ağdam bölgesi, Doğu Anadolu, Erzincan bölgesi, ağızlar.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri