Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MASAJIN EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMAYA ETKİSİ

Yüksek yoğunluklu egzersiz sonrası yapılan masajın toparlanmaya etkisini araştırmak amacıyla bu çlışma yapılmıştır. Çalışmaya Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 20 erkek gönüllü öğrenci (yaş 23.00±2.99 yıl) katıldı. Deneklere anaerobik egzersiz olarak iki kez bir hafta arayla 30 sn tekrarlı dikey sıçrama testi (DST) uygulandı. Rastgele seçilmiş 10 deneğin ilk olarak DST sonrası bacaklara masaj yapılmadan toparlanması takip edilirken, diğer 10 deneğin ise masaj yapılarak toparlanmaları takip edildi. Bir hafta sonra ise; masaj yapılmadan toparlanan deneklere masaj yapılarak, masaj yapılarak toparlananlara ise masaj yapılmadan toparlanmaları takip edildi. Sporcuların DST öncesinde dinlenik Kalp Atım Hızı (KAH) değerleri alındı, daha sonra DST testine tabii tutuldu. Deneklerin toparlanmaları testten sonra 15 dk boyunca takip edildi. Toparlanmanın her dakikasında KAH ölçümleri kaydedildi. Veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik test kullanıldı. Ön test ve son test karşılaştırması yapman için paired t test kullanıldı. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek için Shapiro Wilk testi kullanıldı ve veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik istatistiksel analiz kullanıldı. İki deneme arasında fark olup olmadığına bakmak amacıyla paired t testi kullanıldı. Anaerobik egzersiz sonrası masajlı toparlanmanın 1. ve 2.dk’sındaki KAH değerleri, masajsız toparlanma KAH değerlerinden daha düşük bulundu (p<0.05). Masaj yaparak toparlanma daha hızlı bir şekilde KAH’nı düşürdü ve toparlanmayı hızlandırdı. Toparlanmanın 5.dk’sına kadar masajlı toparlanma KAH değerleri istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha düşüktür. Toparlanmanın 2.dk’sından 15.dk’sına kadar ise KAH değerleri istatistiksel olarak farklılık göstermedi (p>0.05). Sonuç olarak, masaj yapıldığında özellikle egzersizden sonra ilk 5 dk toparlanma daha hızlı gerçekleşmektedir. Bu sonuç özellikle egzersiz sonrası hemen masaja başlamanın toparlanmayı hızlandırdığını göstermektedir.Keywords
Toparlanma, anaerobik egzersiz, masaj

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri